Een impressie van hoe deze woningen eruit komen te zien.
Een impressie van hoe deze woningen eruit komen te zien.

Semi-permanente woningen voor vluchtelingen

Algemeen

ALBRANDSWAARD - In de commissievergadering Beraad en Advies Welzijn, werd maandagavond 23 mei gesproken over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Reeds eerder werd bekend dat er op dit moment een pand aan de Kleidijk wordt omgebouwd om vanaf volgende week 40 mensen onderdak te bieden. Ook worden er circa 60 personen opgevangen in leegstaande woningen in de Schutskooiwijk. Omdat deze oplossingen voor maximaal anderhalf jaar gelden en er nog geen idee is hoelang er opvang nodig is, werd er tijdens de vergadering gesproken over 16 semi-permanente woningen.

Gemeentesecretaris Hans Cats gaf een beeldvormende presentatie aan de gemeenteraad. De woningen zouden in eerste instantie voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn. Maar als dat niet meer nodig is, kunnen ze onderdak bieden aan starters of ouderen in de gemeente. Als laatste worden statushouders genoemd die onderdak nodig hebben.

De 16 semi-permanente woningen zouden tien jaar blijven staan, maar kunnen twintig tot dertig jaar mee. Na tien jaar kunnen ze dan bijvoorbeeld verkocht of verplaatst worden naar een andere locatie.

De locatie waar nu over gesproken wordt is tegenover korfbalvereniging RWA aan de Landweg in Poortugaal. Dit zou een betere locatie zijn dan de Zevenmeet, waar de gemeenteraad eerder akkoord mee ging in de raadsvergadering van 7 maart. Omdat het nu om woningen gaat die zeker tien jaar zullen blijven staan, is de locatie veranderd. ,,Aan de Zevenmeet willen we verder met ontwikkelen en dan is het niet verstandig om deze plannen voor tien jaar te blokkeren”, zei Cats. ,,Er is al veel geld in geïnvesteerd. Dat geldt ook voor de andere locaties waar eventueel huizen gebouwd kunnen gaan worden. Deze locaties kunnen niet geblokkeerd worden, daarom is er nu gekozen voor een locatie waar het zou kunnen en waarmee de gemeente zichzelf niet in de weg zit.”

De kosten van het project zullen naar verwachting rond de 2,5 miljoen euro zijn. Dit zal voor een groot gedeelte gedeclareerd worden bij het rijk. 

Er is gesproken met de voorzitter van de korfbalvereniging, die er positief tegenover staat. Ook zijn er gesprekken geweest met de eigenaar van de grond, die ook welwillend is. Als er voldoende vertrouwen is vanuit de raad, zal er met de omwonenden worden gesproken.

In juni zullen alle kosten bekend zijn en zal er nogmaals in de commissievergadering over gesproken worden. Op 4 juli zal er in de raadsvergadering over gestemd worden. 

Op 13 mei liet de gemeente weten hoe zij vluchtelingen uit Oekraïne op willen gaan vangen. Lees het verhaal hier.

Afbeelding

Advertenties uit de krant