Schutskooiwijk
Schutskooiwijk

Extra opvang voor vluchtelingen Oekraïne

Algemeen

ALBRANDSWAARD – Het college van Albrandswaard gaat in gesprek met de gemeenteraad over het plaatsen van zestien semipermanente woningen. Dit gezien het verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan gemeenten om 25.000 extra noodopvangplekken te creëren, boven op het eerdere verzoek om landelijk 50.000 opvangplekken te realiseren. Er is vooral behoefte aan locaties voor semipermanent verblijf, of te wel tijdelijke woningen die voor een langere periode kunnen worden ingezet.

Semipermanente woningen

De semipermanente woningen kunnen tien tot vijftien jaar worden gebruikt. Het is de bedoeling de woningen nog dit jaar te plaatsen. De huidige levertijd van semipermanente woningen is circa drie maanden. Door deze woningen zelf aan te schaffen kan de gemeente ook de toewijzing zelf regelen. Het college weet niet hoe lang de semipermanente woningen nodig zijn voor de huisvesting van vluchtelingen. Zodra deze specifieke vraag er niet meer is, wil de gemeente de woningen beschikbaar stellen aan inwoners van Albrandswaard.  

Veertig vluchtelingen in kantoorpand Kleidijk

De eigenaar van een kantoorpand aan de Kleidijk 35 heeft voor een periode van 1,5 jaar ruimte aangeboden voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het leegstaande kantoorpand kunnen na verbouwing ongeveer veertig vluchtelingen terecht. Naar verwachting zal dit binnen zes tot acht weken zijn. De verbouwingskosten worden volledig vergoed door het Rijk. De direct omwonenden van deze locatie zijn door de gemeente hierover geïnformeerd.

Komend weekend ingebruikname woningen Schutskooiwijk

In de Schutskooiwijk komen tot medio 2023 twintig woningen beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Komend weekend worden hier de eerste vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest. In totaal kunnen in de woningen in de Schutskooiwijk tussen de 40 en 80 mensen worden gehuisvest. Omwonenden zijn vorige maand hierover met een brief geïnformeerd.

Acute noodopvang

Voor acute noodopvang en kort verblijf (minder dan drie maanden) van vluchtelingen is het Centrum in Rhoon voorlopig beschikbaar. In totaal verblijven op dit moment 36 vluchtelingen uit Oekraine in Albrandswaard. Hiervan verblijven 19 vluchtelingen bij gezinnen in Albrandswaard.

Advertenties uit de krant