Richtlijnen

Tips voor schrijven van goed persbericht.
De redactie ontvangt graag berichten van verenigingen, bedrijven en instellingen. Daarmee kan een aantrekkelijke en breed opgezette krant met veel variatie worden gemaakt. Graag geven wij u onderstaande tips voor het schrijven van een goed persbericht. Een goed geschreven bericht maakt het meeste kans om ongewijzigd in de krant te komen zonder misverstanden.

• Berichten bij voorkeur in Word zonder opmaak (niet inspringen, tekst niet vet, onderstreept of cursief);
• Zorg voor een invalshoek met nieuwswaarde;
• Geef in de kop en eerste alinea van het persbericht een antwoord op de vijf W's + H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe;
• Geef de details in de volgende alinea;
• Maak er geen reclametaal van. Schrijf zakelijk; Probeer de tekst objectief te houden;
• Een goed persbericht is in de actieve vorm geschreven. Voorkom woorden als 'worden', 'kunnen' en 'zullen';
• Koppen en teksten niet in kapitalen (hoofdletters) zetten;
• Controleer de tekst goed op spelling- en taalfouten;
• Vermeld onderaan als 'noot voor de redactie' waar nadere informatie is te verkrijgen: naam, telefoonnummer en mailadres;
• Foto's niet in Word bij het bericht plakken, maar aanleveren als los bestand. Liefst als jpg of jpeg;
• Foto's dienen minimaal 1 MB groot te zijn.

De tekst en foto als bijlage per e-mail sturen naar:
redactiealbrandswaard@barlokalemedia.nl

Op de website via Facebook
Je kunt alleen op onze artikelen reageren onder je eigen naam door middel van Facebook. Deze reacties worden zonder tussenkomst van de redactie op onze site geplaatst. Je bent dan te gast op onze website.

Een paar uitgangspunten
We gaan ervan uit dat je op een fatsoenlijke manier reageert op het nieuwsbericht en op elkaar. De reacties gaan over het onderwerp van het nieuwsbericht. We willen niet dat het persoonlijk wordt. We vragen je om het kort te houden en de discussie prettig en open te houden.

Een paar regels
We zullen reacties van onze site verwijderen als we vinden dat ze niet voldoen aan onze regels en intenties. Zoals reacties waarin:
•  beledigingen of onfatsoenlijke opmerkingen staan
•  op de man wordt gespeeld
•  reclame wordt gemaakt of een verwijzing en/of URL staat die wij niet willen
•  iets staat dat aantoonbaar onjuist is
•  iets staat dat niet ter zake doende is (off topic)
•  sprake is van 'reageren om het reageren'

Tot slot
Wie reageert, gaat akkoord met deze regels. Bij herhaalde overtreding van de regels kan een blokkade worden ingesteld. Over de regels en verwijderingen kan niet worden gecommuniceerd. De reactie wordt geplaatst onder de eigen verantwoordelijkheid van de afzender en geeft de opvatting van de afzender weer. Wij kunnen beslissen bij bepaalde artikelen de reactiemogelijkheid niet open te stellen of naderhand te sluiten.