De Suite.
De Suite. Foto: Diana Eissens

Afscheidshuis de Suite blijft

Algemeen

POORTUGAAL - Barbara Diependaal en Evelien Ligthart van Afscheidshuis de Suite in Poortugaal zijn opgelucht en blij dat er na bijna anderhalf jaar met goed nieuws een einde is gekomen aan de lang slepende procedure: hun Afscheidshuis aan de Molenweg mag blijven.

Op 1 december 2022 vond de hoorzitting van de Commissie bezwaarschriften plaats waarin het bezwaar van de Suite tegen de door de gemeente opgelegde dwangsom en sluiting werd behandeld. Op 17 maart heeft deze onafhankelijke commissie advies uitgebracht aan het college waarin zij geadviseerd hebben het eerdere besluit te vernietigen, omdat uit de vergunning blijkt dat de activiteiten van het afscheidshuis op deze locatie zijn toegestaan. Het college van Albrandswaard heeft dit advies overgenomen en daarmee hun eerdere besluit herroepen.

“De bezwaarschriftencommissie heeft het bezwaar van Afscheidshuis de Suite gegrond verklaard omdat het gebruik van het pand Molenweg 2 valt binnen het op grond van de omgevingsvergunning van 19 mei 2015 toegestane gebruik”, licht een medewerker van de gemeente toe.

“Op basis hiervan heeft de bezwaarschriftencommissie het college geadviseerd het besluit betreffende de last onder dwangsom te herroepen. Het college heeft besloten het advies van de bezwaarschriftencommissie op te volgen.”

Blij

“We zijn zo blij dat we in ons gelijk zijn gesteld. We hadden ons voordat we ons huurcontract tekende al laten adviseren over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Wij hadden deze lange procedure vol onzekerheden nooit verwacht. Het werd een ingewikkeld dossier, wat amper uit te leggen is. De onzekerheid, de negatieve geluiden en het lange wachten op duidelijkheid heeft ons veel gedaan. De opluchting en ontlading kwam dan ook toen we de brief van het college op 12 mei in onze brievenbus vonden”, vertelt Barbara Diependaal.

Afscheidshuis de Suite biedt de gelegenheid in huiselijke sfeer en in een kleine besloten kring afscheid te nemen van een overleden dierbare. Afscheidshuis de suite is sinds de sluiting van het uitvaartcentrum aan de Viaductweg in Rhoon de enige voorziening in Albrandswaard waar families terecht kunnen om in eigen dorp, dichtbij huis, afscheid te nemen van hun dierbare.

“Bij ons vind je geen sobere sfeer, de uitstraling en sfeer van de Suite is uniek, vertelt Evelien Ligthart. Wij vinden het belangrijk dan families zich op hun gemak voelen bij ons, we gunnen iedereen een ‘bijna-thuis-gevoel’. De Suite is daarom ook ingericht als een hedendaagse woonkamer in warme kleuren met veel planten. We hebben ons laten inspireren door het Buytenland van Rhoon. Iedereen die benieuwd is, is altijd welkom om te komen kijken”, aldus de beide dames van het Afscheidshuis.

Advertenties uit de krant