Afbeelding

Lokale VVD’ers bij de verkiezingen

Algemeen

REGIO - Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor het Waterschap Hollandse Delta. Een aantal VVD’ers uit Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard doet aan deze verkiezingen mee. 

Provinciale Staten Zuid-Holland

De VVD kiest voor het realiseren van meer woningen in Zuid-Holland, voor goede kansen op leren en werk, in een gezonde omgeving en met de natuur dichtbij. Dit kan omdat de VVD het lef heeft moeilijke keuzes te maken en omdat de VVD een beroep doet op alle inwoners, bedrijven en betrokkenen om mee te doen. 

Vanuit deze regio doen drie VVD’ers mee aan deze verkiezingen, te weten Marco Goedknecht op plaats 33, Edward Piena op plaats 34 en Elco Jongeneel op plaats 22.

Waterschap Hollandse Delta

Veilige dijken, de zoetwatervoorziening behouden en het waterschap dichterbij ons allemaal brengen. Dat zijn de speerpunten voor de VVD in waterschap Hollandse Delta. Verder staat de VVD voor het tegengaan van wateroverlast, de gevolgen van droogte beperken, goed onderhoud van de zuiveringen en nuchter omgaan met de natuur. Vanuit deze regio staat Leon van Noort op plaats 17.

Uit de krant

Advertenties uit de krant