Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Parachutisten zoeken nieuwe landingsplaats

ALBRANDSWAARD – De Zegenpolder in het Streefbeeld Buytenland van Rhoon is aangewezen als stiltegebied. Daarom zoekt Skydive Rotterdam een nieuwe landingsplaats voor hun parachutelandingen. Maar wie gaat er eigenlijk over het luchtruim boven Albrandswaard? Die vraag kwam aan de orde tijdens de behandeling van een motie die GroenLinks en CDA hierover indienden.

Door Anouk Breeman

,,Zonder dat de gemeente hierin gekend is, was ineens heel snel een nieuwe locatie gevonden aan de Lageweg/Poelweg, vlakbij Portland”, zei James Scharink (GL). ,,Omwonenden hebben bezwaar ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.”Als je hierover beleidsregels opstelt, kun je randvoorwaarden stellen aan een nieuwe locatie en blijf je als gemeente in control, aldus de motie.

Bestemmingsplan

Als gemeente heb je hier niet zoveel over te zeggen, zei wethouder Ronald Schneider. ,,Er spelen hier juridische verantwoordelijkheden op drie niveaus: privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk en openbare orde”, legde de wethouder uit. ,,Om te beginnen moet de eigenaar van de grond toestemming geven. Dat is bij de beoogde locatie het geval. Daarna moet het passen in het bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan heeft deze locatie een recreatieve functie. En parachutespringen is recreatie. Tenslotte moet de locatie veilig zijn. Als je als raad geen parachutistenlandingsplek wilt, kun je dat in het bestemmingsplan zetten.” Wethouder Schneider benadrukte dat de klagende bewoners nog volop in gesprek zijn.

GroenLinks heeft gebeld met een ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,Zij doen niks zonder een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeente. De gemeente is dus aan zet en moet hier beleid op maken”, zei James Scharink (GL).

,,Het ligt genuanceerder”, reageerde wethouder Schneider, die beloofde alles uit de doeken te zullen doen in een raadsinformatiebrief. ,,Dan wil ik die graag bespreken in de commissie Ruimte”, concludeerde Scharink.

Meer berichten