Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>Stockfoto.</p>

Stockfoto.

(Foto: )

Mogelijkheden voorschool voor Peuters

ALBRANDSWAARD - Kinderen ontwikkelen zich in de eerste jaren razendsnel. Dat gebeurt thuis maar ook bij de kinderopvang. Peuters zijn zowel nieuwsgierig als leergierig. Als ouder van een peuter maakt men elke dag mee dat het kind weer iets nieuws leert. Dat is niet alleen enorm leuk, maar ook erg belangrijk. Hoe eerder het kind veel dingen om zich heen kan noemen bij naam, hoe beter het kind later zal kunnen meekomen op de basisschool.

Met die ontwikkeling in gedachten kijkt het consultatiebureau mee: niet alleen hoe het kind lichamelijk groeit, maar ook hoe het zich met woorden kan uitdrukken. En hoe het gesprekken begrijpt.

Voorschool
Soms blijft een kind wat achter. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat de ouders een andere taal dan de Nederlandse taal spreken. Of omdat het kind niet met zo heel veel andere kinderen van zijn of haar leeftijd kan spelen. In zo’n geval zal het consultatiebureau aanraden om het kind aan te melden voor de peuteropvang. De peuteropvang wordt voorschool genoemd (voorschoolse educatie VVE). De voorschool helpt het kind op heel speelse manier om zijn of haar omgeving te begrijpen.

Meer peuteropvang
Het is belangrijk om te weten dat de voorschool van de peuteropvang niet alleen is voor kinderen van ouders die werken. Men kan het kind ook aanmelden voor peuteropvang. Peuteropvang kost natuurlijk geld. De gemeente heeft geld gekregen om meer peuteropvang aan te bieden. Vanaf dit jaar kan men daarom in Albrandswaard niet alleen bij SPA (Stichting peuterspeelzalen Albrandswaard) terecht voor peuteropvang, maar voortaan ook bij Jip en Janneke. Mogelijk in de toekomst ook bij andere kinderopvangorganisaties.

Ook is nieuw dat het aantal uren dat kinderen peuteropvang kunnen krijgen is uitgebreid naar 16 uur per week. En dat vanaf dit jaar de peuteropvang goedkoper kan worden dan vorig jaar: Wie minder verdient, betaalt minder, wie meer verdient, betaalt meer.

Praat eens met de medewerkers van de peuteropvang van SPA of Jip en Janneke. Men kan hiervoor ook terecht bij het Centrum Jeugd en Gezondheid.

Meer berichten