Marianne Kleinjan met dochter Linde.
Marianne Kleinjan met dochter Linde.

Mooi initiatief: Samen Thuis in Villa STOER

Algemeen

Door Astrid Potuijt

ALBRANDSWAARD - ,,Het wordt een huis met zestien sociale huurappartementen. Deze worden verdeeld in twee groepen van elk acht bewoners. Daarnaast komen er twee woonkamers en keukens. De huurders betalen huur en richten hun eigen studio in, maar de stichting zorgt voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes. In totaal hebben we zo ongeveer 300.000 euro nodig om deze droom te bewerkstelligen." Aan het woord is Marianne Kleinjan. Zij is voorzitter van de stichting Villa STOER.

Marianne is moeder van Linde van zestien jaar. Linde heeft het syndroom van down. ,,Ze is nu nog hartstikke jong en ze kan zeker nog jaren thuis blijven wonen", vertelt Marianne. ,,Maar voor in de toekomst zou het heel fijn zijn als ze in een zorgwoning terecht kan. Vanuit de gemeente kregen verschillende ouders van kinderen met een verstandelijke beperking de vraag of ze een ouderinitiatief wilden opstarten. Een zorgwoning voor onze kinderen. Dat is nu twee jaar geleden en we zijn er druk mee bezig. Via donaties proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen. We werken samen met Woningbouwvereniging Woonkompas. Zij gaan het huis bouwen.

STOER staat voor Samen Thuis Onder Eigen Regie. ,,Wij als ouders vinden natuurlijk dat we zelf het allerbeste voor onze kinderen kunnen zorgen, maar het is ook heel fijn voor de toekomst dat deze jongvolwassenen een eigen plek hebben waar ze met anderen kunnen samenwonen. Ook met het oog op als wij als ouders er niet meer zijn."
De aanmeldingen worden gescreend. ,,Het is natuurlijk belangrijk dat de jongeren bij elkaar passen. Qua beperkingen, leeftijdsgroep etc. Daar letten we dus goed op. Het is de bedoeling dat het een levensloopbestendig huis is en de jongeren er dus altijd kunnen blijven wonen."

De ouders hebben een goede band met elkaar. ,,Vooral in deze onzekere coronatijd is het fijn dat we elkaar kennen; je begrijpt elkaar en je zit in dezelfde situatie. Onze kinderen hebben structuur nodig en dat is alles wat er bij corona niet komt kijken. Ook de kinderen kennen elkaar al en kunnen het goed met elkaar vinden. We verwachten dat het nog zo’n drie à vier jaar duurt voordat het huis staat.
De droomlocatie is 't Centrum in Rhoon. ,,Dat zou zo ideaal zijn. Op loopafstand van winkels, midden in de maatschappij. Lekker dichtbij alles!" Op dit moment wordt er een studie uitgevoerd voor locatie 't Centrum om te kijken op welke manier de gemeente haar medewerking kan verlenen.
Van 9 tot en met 14 november wordt er weer een collecte gehouden voor Het Gehandicapte Kind. Villa STOER loopt deze collecte in Albrandswaard en vijftig procent van de opbrengst is voor de stichting. Er wordt nog gezocht naar collectanten. Mocht het collecteren niet door kunnen gaan, dan kan er online gecollecteerd worden.

Contact
Wie wil bijdragen aan dit mooie initiatief of meer informatie wil, kan contact opnemen met Marianne Kleinjan via www.stichtingvillastoer.nl of stichtingvillastoer@gmail.com

Linde speelt online bingo.

Advertenties uit de krant