Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Meld vissterfte na extreem weer

ALBRANDSWAARD - De gemeente Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk, het waterschap Hollands Delta en andere waterbeheerders zijn druk bezig geweest met het opruimen van dode vissen in de singels en sloten binnen het BAR-gebied. Nadat ze onlangs weer te maken hadden met hevige regenval kwamen daarover schillende meldingen binnen. 

De vissterfte is een indirect gevolg van de hevige regenbuien die steeds vaker voorkomen. Daarbij valt in korte tijd zo'n grote hoeveelheid water, dat het riool het niet in alle gevallen direct kan verwerken. In zulke situaties is er spraken van riooloverstort. Daarbij komt het regenwater dat het riool niet kan verweren in het oppervlaktewater terecht. Het gaat dan om regenwater gemengd met een hoeveelheid afvalwater. Planten en dieren zijn hier gevoelig voor.

Er is helaas geen eenvoudige oplossing om dode vissen door hevige regenval te voorkomen. Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer. Met alleen riolering is dit, net als op veel andere plekken in Nederland, niet op te vangen. Wie dode vissen in het water ziet, kan dit melden via www.albrandswaard.nl/melding-woonomgeving.. 

Meer berichten