Logo deschakelalbrandswaard.nl

Fietspad langs Zegenpoldersedijk tijdelijk afgesloten

RHOON - Het fietspad langs de Zegenpoldersedijk is van woensdag 1 april tot en met vrijdag 8 mei afgesloten. Fietsers worden tijdelijk omgeleid via de Essendijk. De omleidingsroute is met borden aangegeven.

De afsluiting van het fietspad is nodig om de laatste werkzaamheden te kunnen uitvoeren die volgen op de bodemsanering van de Rhoonse stort, afgelopen jaar. Eerder was het nog te nat om dit te kunnen doen.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
Aanbrengen van het laatste asfalt op het fietspad
Egaliseren en inzaaien van de bermen naast het fietspad
Herstellen en inzaaien van slootranden

Rhoonse stort
De Rhoonse stort is een voormalige stortplaats langs de Oude Maas. Van 1960 tot 1968 is hier allerlei afval gestort tegen de rivierdijk; naast huisvuil ook bedrijfsafval en chemisch afval. Uit diverse bodemonderzoeken is gebleken dat de grond hierdoor ernstig vervuild was geraakt. Aannemerscombinatie Ploegam-Den Ouden heeft een bodemsanering uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De voormalige stortplaats is nu afgedekt met een extra laag grond, waardoor deze ook in de toekomst geen risico meer vormt voor de omgeving. In november werd de afronding van het saneringsproject gemarkeerd tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Meer berichten