Logo deschakelalbrandswaard.nl
Dit voetpad is de kortste route van de parkeerplaats.
Dit voetpad is de kortste route van de parkeerplaats. (Foto: )

Discussie over afsluiting Kapelpad in Poortugaal

Door Anouk Breeman

POORTUGAAL – Is het pad tussen Dorpsstraat 48-54 en de Achterweg in Poortugaal wel of niet openbaar? Dit voetpad, ook wel Kapelpad genoemd, is de kortste route van de parkeerplaats aan de Achterweg naar de winkels. In de commissie Ruimte werd hierover maandagavond gediscussieerd.
De familie Van den Berg kocht in 2017 de voormalige kapel aan de Dorpsstraat, inclusief het pad. Zij vroegen een omgevingsvergunning aan om van de kapel een woning te maken en een carport aan te leggen. Nadat de vergunning was verleend, is het pad afgesloten met een hek.
Vier maanden later diende Martin Mons een handhavingsverzoek in. Sinds de afsluiting lopen mensen over zijn tuinpad. ,,Toen was de sloop en bouw al in volle gang. In een eerder stadium hadden we nog andere keuzes kunnen maken", stelt Van den Berg. Gebruikers van het Kapelpad hebben direct zicht op de woonkamer door de glazen pui, de zijramen en de voordeur.``
Niet openbaar
De gemeente wees het verzoek van Mons af. Het pad is volgens de gemeente namelijk niet openbaar, omdat het niet op de wegenlegger staat, het pad de afgelopen 10 jaar niet in onderhoud is geweest bij de gemeente en het pad de afgelopen 30 jaar niet onafgebroken openbaar toegankelijk is geweest. De commissie van bezwaarschriften deelde die mening, waarop Mons naar de rechter stapte.
Na twee getuigenverklaringen oordeelde de rechter dat het pad in de praktijk wél openbaar is. De rechter heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om binnen zes maanden een besluit te nemen.

Nu het pad is afgesloten, moeten mensen 22 tot 50 meter omlopen. ,,Het algemeen belang is dus gering", stelt de gemeente. Diverse oppositiepartijen wezen op het recht van overpad, dat in het kadaster staat genoemd. Van den Berg: ,,Dat geldt alleen voor de buren. Bovendien zou dat recht van overpad niet nodig zijn geweest, als het pad openbaar was."

Meer berichten