Logo deschakelalbrandswaard.nl

Advies herinrichting Rhoonse Stort overhandigd

ALBRANDSWAARD  – Leo Heezen, voorzitter van de vereniging De Carnisse Grienden, en Wil Vlasblom, bewoonster van de Havendam, overhandigden woensdag 27 november het landschapsadvies voor de herinrichting van de Rhoonse Stort. Zij gaven het breed gedragen plan namens de Werkgroep Herinrichting Rhoonse Stort aan wethouder Martijn Heezen.

,,In 2018 heeft het herziene bestemmingsplan Rhoonse Grienden tot veel discussie geleid over met name de inrichting van de gesaneerde stort", vertelde Leo Heezen van De Carnisse Grienden. ,,Voorzien in het plan was een grote grasvlakte, ook wel een landingsbaan genoemd, ter vervanging van de vier hectare bomen, die zouden moeten worden gekapt."Terugplaatsing van de bomen was niet toegestaan omdat bomen de afdeklaag weer open kunnen maken wanneer ze omvallen. ,,Maar een grasvlakte was niet wat iedereen wilde", aldus Leo Heezen. Uiteindelijk spraken de Carnisse Grienden en Bomenridders in de gemeenteraad in en volgde er een motie waarin de raad vroeg om een breed gedragen (herinrichtings)plan.

Plan
Op initiatief van de gemeente werd een werkgroep geformeerd van een gemêleerd gezelschap (Bewoners van de Havendam, de Bomenridders, De Carnisse Grienden, Provincie Zuid-Holland, DCMR, Waterschap, Staatsbosbeheer, NRIJ, Gebiedscoöperatie en de gemeente Albrandswaard). Leo Heezen: ,,De groep ging voortvarend te werk en uiteindelijk heeft het geleid tot een breed gedragen ontwerp."

Kanttekeningen
Hoewel het plan voldoet aan de wensen binnen de gestelde randvoorwaarden, zijn er nog een paar losse eindjes. Leo Heezen: ,,We vinden het moeilijk te accepteren dat er nog geen locatie is voor de herplant van de vier hectare bomen, die is gekapt. Er wordt hier nu al zeker drie jaar discussie over gevoerd." De Bomenridders hebben weliswaar intensief aan het herinrichtingsplan meegewerkt, maar willen zonder garantie op boscompensatie het plan nog niet dragen.

Een tweede punt is de verlichting bij de parkeerplaats van de jachthaven. ,,De bewoners van de Havendam hebben aangegeven dat graag te willen, maar het is niet opgenomen in het saneringsplan of in het herinrichtingsplan. We geven hierin alleen advies af", zegt Leo Heezen. ,,Maar we zien dus graag dat er verlichting terugkomt."

Een ander punt is de boscompensatie. ,,We doen de aanbeveling om het stukje tussen de Johannapolder en de stort mee te nemen in de herinrichting. We zien ook mogelijkheden om daar een stukje bos te compenseren."

Onderhoud
Als laatste stipt de voorzitter van De Carnisse Grienden het onderhoud aan. ,,Als het plan wordt uitgevoerd, zal er onderhoud nodig zijn. We moeten ervoor waken dat het in de toekomst geen rommeltje wordt."

Hardmaken
Wethouder Martijn Heezen is opgetogen over het plan. ,,Het is een mooi plan. Het is daarbij knap dat de partijen bij elkaar zijn gebleven én tot een gezamenlijk plan zijn gekomen."
De plannen zullen binnenkort richting de gemeenteraad gaan. Daarna wordt met het NRIJ gekeken naar de mogelijkheden in de uitvoering van het advies. Martijn Heezen: ,,We willen ervoor zorgen dat het gerealiseerd wordt en voor het onderhoud zorgen. Maar dat kunnen wij niet alleen; daarvoor gaan wij in gesprek met de betrokken partijen. Maar de mensen kunnen ervan op aan dat ik mij hard maak voor hun wensen."

Meer berichten