Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto: Anouk

Motie: 'Meer geld vanuit Rijk binnenhalen'

Door Anouk Breeman

ALBRANDSWAARD – ,,De gemeentelijke begroting moet gelijke tred houden met de Rijksbegroting. Het is niet uit te leggen dat gemeenten gekort worden, terwijl de overheid een overschot op de begroting heeft", vinden VVD, CDA, Stem-Lokaal en Leefbaar Albrandswaard. In navolging van andere gemeenten zal Albrandswaard daarom een duidelijk signaal afgeven bij de minister van Binnenlandse Zaken. De gemeenteraad nam hierover maandagavond een motie aan. Die was ingediend door VVD, CDA, Stem-Lokaal en Leefbaar Albrandswaard.

Gemeenten zijn voor hun inkomsten afhankelijk van de bijdrage van de Rijksoverheid, waarmee een deel van de door inwoners opgebrachte belastingen weer terugkomt bij de gemeenten. Gemeenten worden volgens de indieners de dupe van een uiterst conservatieve begrotingsopzet door het Rijk. Rond 2021wordt een nieuwe, rechtvaardiger verdeling van het gemeentefonds ingevoerd.

,,Nu de huidige aanpak in het hele land zulke gaten slaat in de gemeentelijke begroting, is er eerder actie nodig. We moeten waar nodig samen optrekken met andere gemeenten", stellen VVD, CDA, Stem-Lokaal en Leefbaar. Alle partijen, behalve EVA, stemden in met deze motie.

Hof van Spui
EVA vroeg maandagavond tijdens het vragenhalfuurtje in de gemeenteraadsvergadering naar de status van fase 2 van bouwproject Hof van Spui. ,,Ons bod is door de erfpachter afgewezen. Daardoor is helaas opnieuw vertraging ontstaan, wat wij heel vervelend vinden", reageerde wethouder Bas Boender. ,,Binnenkort komen we met een eindbod. Als we er dan onverhoopt weer niet uitkomen, stappen we naar de rechter om het contract te ontbinden."

In fase 1 worden bij de Essendijk, Dorpsdijk en Havendam in Rhoon 17 ééngezinswoningen en 4 twee-onder-éénkapwoningen gebouwd. In fase 2 komen er volgens het bouwplan nog eens 14 woningen bij, met een open groene ruimte in het midden.

Meer berichten