Logo deschakelalbrandswaard.nl
Het Terphuis is net gerestaureerd. Leerlingen leerden over het leven in 1900.
Het Terphuis is net gerestaureerd. Leerlingen leerden over het leven in 1900. (Foto: Ronald Hooijmeijer)
FOTO

Basisscholen op zoek naar historie

ALBRANDSWAARD - In de dagen voor Open Monumentendag brachten leerlingen van basisscholen uit Albrandswaard op uitnodiging van het comité Open Monumenten Albrandswaard, een bezoek aan een locatie met historische waarde. Hier werden verhalen verteld over het leven vroeger, met een verbinding naar het heden

In het Kasteel van Rhoon kwamen haar bewoners, en hun leven door de eeuwen heen, weer tot leven. Haar huidige bestemming als locatie van concerten, voorstellingen tentoonstellingen en feesten werd aan de kinderen belicht.
Op de Buytenhof werd verteld over het omliggend historische polderlandschap. Ook de huidige bestemming zoals zorgboerderij, theeschenkerij ,verkooppunt van streekproducten werd besproken.
Bij Boerderij Verhoeff, net volledig gerestaureerd en heet nu het Terphuis, werden de leerlingen ontvangen met een verhaal over de restauratie. Het dagelijks leven op de boerderij rond 1900, met verzorging van vee, land, en werktuigen kwam aan bod, alsmede de kleding en voeding van haar bewoners. Een imker kwam vertellen over de bijenhouderij en het belang voor de natuur van een goede bijenstand.
In de Boekenstal werd een beamerpresentatie gegeven met beelden van gebouwen uit Poortugaal Vroeger tot nu. De functie van ruilbibliotheek werd besproken. In het arbeidershuisje tegenover de Boekenstal konden de leerlingen even in de originele bedstede gaan liggen en ervaren hoe een boerenarbeidersgezin leefde.

Door de inzet van veel vrijwilligers kon het bezoek van de leerlingen mogelijk worden gemaakt.

Meer berichten