Logo deschakelalbrandswaard.nl

Een 7,2 voor Woningbouwvereniging Poortugaal

POORTUGAAL - Woningbouwvereniging Poortugaal krijgt een 7.2 voor maatschappelijke visitatie
In de eerste helft van 2019 is Woningbouwvereniging Poortugaal voor de derde keer gevisiteerd. Het  rapport kijkt terug op de periode 2015-2018. Een onafhankelijk bureau licht de hele organisatie door in een traject van ongeveer vijf maanden. Op een gestructureerde wijze wordt gemeten en gesprekken met belanghouders gevoerd. Belanghouders zijn in de eerste plaats de huurders van de woningcorporatie, maar ook welzijn- en zorgpartners, de gemeente en collega corporaties. De woningbouwvereniging bedankt de belanghouders die hebben meegewerkt aan deze visitatie en de positief kritische, maar vooral ook constructieve houding.

WBV Poortugaal heeft de afgelopen vier jaar veel energie gestoken in diverse onderdelen en het gereedmaken van de organisatie voor de toekomstige ontwikkelingen. De gemiddelde score in 2019 komt uit op een 7,2. Ze zijn trots op dit cijfer.

WBV Poortugaal beschouwt het visitatierapport als een goede handreiking om met extra motivatie de volgende vier jaar in te gaan en ze zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Op de website www.wbvpoortugaal.nl staat een link naar het gehele visitatierapport met daarin de bestuurlijke reactie.
 

Meer berichten