Logo deschakelalbrandswaard.nl

'Meer behoefte aan appartementen dan ééngezinswoningen'

Door Anouk Breeman

ALBRANDSWAARD – Er moeten meer appartementen komen voor starters en ouderen, in plaats van ééngezinswoningen. Dat is één van de uitkomsten van de thema-avonden die de gemeente heeft georganiseerd. De gemeente is benieuwd hoe bewoners Albrandswaard zien en welke ideeën zij hebben over de toekomst.

Het college wil graag input van de bewoners bij het formuleren van een langetermijnvisie tot 2040. Daartoe zijn bijeenkomsten georganiseerd. De eerste had als thema 'wonen', de tweede 'gezonde leefomgeving'. De derde gaat over energietransitie en moet nog plaatsvinden.

Bijzondere woonvormen
De uitkomsten van de eerste twee avonden werden maandagavond gepresenteerd in de commissie Planning & Control. Als het om wonen gaat, hebben bewoners behoefte aan bijzondere woonvormen - zoals hofjes, collectieve villa's, woonboten of tiny houses - met een collectieve buitenruimte.

Ook het idee om oude bedrijventerreinen, zoals Overhoeken, te transformeren tot woonwijk vindt bijval. Een meerderheid is tegen bouwen langs de Oude Maas, hoewel op één bepaalde locatie hoogbouw daar een optie kan zijn. Ten slotte zien de meeste mensen liever dat één polder bebouwd wordt en dat de rest groen blijft.

Ruimtelijke dilemma's
De uitkomsten van de thema-avonden heeft de gemeente vertaald in een aantal stellingen op de facebookpagina van de gemeente. Hierop hebben ook weer 150 tot 200 mensen gereageerd. Deze stellingen komen ook op de website van de gemeente te staan.

De gemeente kampt met ruimtelijke dilemma's. In opdracht van het Rijk moeten er 1177 woningen worden gebouwd, waarvan er 210 sociale woningen zijn. Na de zomer moeten er dus keuzes gemaakt worden. Vandaar dat bewoners gevraagd wordt mee te denken.

Op dinsdag 2 juli is er in het gemeentehuis een thema-avond over energietransitie.

Meer berichten