<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl

Ondertekening prestatieafspraken 2019-2020

ALBRANDSWAARD – Woningtoewijzing en maximaal gebruik maken van voorrang voor eigen inwoners, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen en afspraken over huisvesting van vergunninghouders. Over deze en andere onderwerpen hebben gemeente, vier woningcorporaties en vier huurdersorganisaties afspraken gemaakt. Deze 'Prestatieafspraken Wonen' gelden voor 2 jaar: 2019 en 2020. Afgelopen week zetten de betrokken partijen hun handtekening onder de overeenkomst. Naast gemeente Albrandswaard gaat het om de wooncorporaties Havensteder, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonvisie, Woonzorg Nederland en hun huurdersorganisaties.

Agenda van de Samenleving
Net als bij de eerdere prestatieafspraken voor 2018 is ook de overeenkomst voor 2019 en 2020 een uitwerking van de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025. De nieuwe afspraken zijn voor een deel een voortzetting van de afspraken voor 2018, maar er zijn ook verschillen. Zo worden op sommige punten andere, concretere accenten gelegd vanwege de uitvoering van de Agenda van de Samenleving. Voorbeelden daarvan zijn het maximaal gebruik van voorrang voor Albrandswaarders die in de gemeente willen blijven wonen. En afspraken over betaalbaarheid en beschikbaarheid met het doel voldoende woningen beschikbaar te krijgen en houden voor de doelgroepen uit de Woonvisie, in het bijzonder voor starters en ouderen.

Het gesprek met de woningcorporaties en huurdersorganisaties gaat in 2019 door. Bijvoorbeeld over hoe inhoud kan worden gegeven aan combinatievormen van wonen en zorg.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>