Logo deschakelalbrandswaard.nl

Ram en Remijn-Korteweg uit de VVD-fractie

ALBRANDSWAARD - De VVD heeft niet meer zes, maar vier zetels in de gemeenteraad van Albrandswaard. De fractieleden Jolanda Ram en Suzanne Remijn-Korteweg hebben besloten uit de fractie te stappen en zelfstandig verder te gaan. Ram tweette het nieuws woensdagavond. 'Gisteravond hebben S. Remijn en ik het moeilijke besluit genomen om uit de VVD-fractie Albrandswaard te stappen en zelfstandig verder te gaan', was te lezen op Twitter. Over het waarom antwoordde Ram op Twitter dat zij het niet eens zijn 'met het proces en de ingezette koers'. Wat dit voor gevolgen heeft voor de coalitieonderhandeling is onduidelijk. Wel is het nu zo dat niet de VVD maar EVA de grootste partij is met vijf zetels. 
De VVD-fractie laat weten het besluit te betreuren, maar geen aanleiding ziet de onderhandelingen die nu gaande zijn voor het vormen van een nieuwe coalitie met EVA en PvdA op te schorten. 'De fractie is enorm verbaasd dat beide dames tot deze conclusie zijn gekomen', laat de fractie in een officiële verklaring weten. 'Alles is in de fractie met elkaar gedeeld en er was mandaat voor de onderhandelaars, zonder opgelegde beperkingen.' Volgens fractievoorzitter Vera Spruit is 'de ellende begonnen' toen een aantal bestuursleden van de VVD hun ongenoegen zijn gaan uiten in de lokale media over het feit dat zij niet geïnformeerd waren over de ontstane problemen binnen de coalitie VVD-CDA-OPA-CU/SGP. ,,De voorzitter van het afdelingsbestuur Arjen de Vries is echter volledig op de hoogte gehouden van de situatie. Hij heeft verzuimd de andere bestuursleden mee te nemen. De fractie kan daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden", aldus Spruit. Na de algemene ledenvergadering , waar Arie Korteweg zijn lidmaatschap opzegde omdat hij zich niet kon vinden in de ingeslagen weg, leken de neuzen weer dezelfde kant op te staan. 'De stap om samen met de EVA op zoek te gaan naar draagkracht en vertrouwen om een nieuwe coalitie te vormen kon eveneens op overgrote steun rekenen', is te lezen in de verklaring van de VVD. 'Het feit dat uit de gesprekken met de andere partijen was gebleken dat de PvdA de meeste aansluiting had om samen met VVD en EVA verder te praten stuitte echter bij een aantal leden op weerstand. Een deel van de leden zag meer in een samenwerking met de CU/SGP. De fractievoorzitter heeft aangegeven deze boodschap in het achterhoofd mee te nemen naar het onderhandelingsproces. De onrust binnen de partij leek weggenomen te zijn, tot de bestuursvoorzitter Arjen de Vries zich via de media en op andere manieren met het onderhandelingsproces ging bemoeien. De persoonlijk druk die hij uit heeft geoefend op de fractie is voor het Kamercentrale bestuur van de VVD aanleiding geweest om hem op zijn rol te wijzen. De boodschap was helder dat het niet aan het afdelingsbestuur is om coalities te vormen. De fractie heeft daarin een eigenstandige verantwoordelijkheid. De dubieuze rol van de voorzitter van de afdeling heeft de onervaren dames Ram en Remijn in verwarring gebracht en heeft gemaakt dat zij voortijdig af zijn gehaakt. Zij waren niet bereid om af te wachten of in het uiteindelijke coalitiedocument het liberale verkiezingsprogramma herkenbaar is en wel bereid om de collegestoel van de VVD te offeren', meldt de VVD. ,,Blijkbaar speelden er andere zaken dan inhoudelijke argumenten. Dat gebeurt in de politiek wel vaker. Dat is nu precies waar de nieuw beoogde coalitie mee af wil rekenen. Het is de weg van de meeste weerstand, maar we geloven met ons hele hart en ziel in die koers", aldus Vera Spruit namens de VVD fractie Albrandswaard.

Meer berichten