Afbeelding

Motie kinderraad

Algemeen

ALBRANDSWAARD – StemLokaal diende tijdens de raadsvergadering op 6 februari een motie in om een kinderraad in Albrandswaard op te richten. Zij riepen het college op om te onderzoeken, om de kinderen in de gemeente Albrandswaard een stem te geven en vervolgens een vorm van een kinderraad in te stellen, ingaande het schooljaar 2023 – 2024. In samenwerking met de scholen in groep 7 van deze scholen kandidaten te werven voor deze kinderraad.

Deze motie werd unaniem aangenomen. 

Uit de krant

Advertenties uit de krant