Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Lovende woorden voor beleidsnota Sociaal Domein

ALBRANDSWAARD – De commissie Welzijn had maandagavond lovende woorden voor de nota Integraal Beleid Sociaal Domein. Die is tot stand gekomen na een samenwerking door betrokken organisaties en belanghebbenden. ,,Daar mogen we trots op zijn”, vond Suzanne Remijn (VVD).

Door Anouk Breeman

Deze nota beschrijft hoe de gemeente de komende jaren vorm wil geven aan de Participatiewet, de WMO en Jeugdhulp. ,, Die samenwerking is een mooie ambitie”, zei Richard Polder (EVA). ,,Maar dat betekent niet automatisch resultaat. Daarom is monitoren belangrijk. Kunnen we dit twee keer per jaar op de agenda zetten?” ,,Goed idee”, reageerde wethouder Mieke van Ginkel .

Zelfredzaamheid
Het CDA vroeg aandacht voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. ,,Hoe voorkom je dat zelfredzaamheid doorschiet?”, zei Lennard Goudriaan (CDA). Wethouder van Ginkel: ,, Wij kiezen voor samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. Het wijkteam kijkt welke ondersteuning er precies nodig is.”

Stem Lokaal bracht de lange wachttijden bij de aanvraag van hulpmiddelen ter sprake.

De PvdA is gematigd positief over de nota. ,,Wat gaan we precies monitoren? De doelen kunnen wel wat concreter worden omschreven”, zei Hans van der Graaff. ,,Die monitoring wordt nog verder doorontwikkeld. Daar wil ik best nog een keer een toelichting op geven”, reageerde de wethouder.

Handhaving
Om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uitkeringen is er ook een beleidsnota handhaving Sociaal Domein opgesteld. Landelijk wordt met de Participatiewet in ongeveer tien procent van de gevallen gefraudeerd. In Albrandswaard is dat drie procent.

Het CDA zei dat er niet altijd sprake is van opzet. ,, We zijn blij met dit stuk. Hard waar het moet, zacht waar het kan”, reageerde Suzanne Remijn (VVD).

,,Handhaving is nogal in het nieuws”, zei Hans van der Graaff (PvdA), doelend op de toeslagenaffaire en de zaak van de vrouw die een deel van haar uitkering moest terugbetalen omdat haar moeder boodschappen voor haar deed. ,,Wat zijn de rechten van cliënten?”

Wethouder Van Ginkel: ,,Zij kunnen altijd bezwaar indienen. Die komen bij de wethouder terecht, die een eigen, afwijkende beslissing kan nemen.”

Meer berichten