<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl
Op deze plek willen omwonenden vier woningen bouwen.
Op deze plek willen omwonenden vier woningen bouwen. (Foto: )

Groen licht voor bouwplan De Meijlle

Door Anouk Breeman

RHOON – Een meerderheid van de raad stemde maandagavond in met het buurtinitiatief dat op de voormalige schoollocatie De Meijlle vier vrijstaande woningen wil bouwen. De oppositiepartijen hadden felle kritiek, niet zozeer op het plan zelf, maar op het doorlopen proces.

,,We zijn als raad twee jaar lang niet geïnformeerd en kregen niet de gelegenheid om kaders te stellen. Daardoor is de raad buitenspel gezet", zei Richard Steger (NAP).

Het stuit CU-SGP tegen de borst dat de gemeente grond verkoopt, terwijl Albrandswaard 1.177 woningen moet bouwen. ,,Er komen nu 4 villa's op 2400 vierkante meter grond, terwijl de ruimte in onze gemeente beperkt is. Welke polder gaan we opofferen om aan onze woningopgave te voldoen? Op deze plek hadden we snel kunnen bouwen voor onze jongeren en ouderen. Dit is een gemiste kans", stelde Frans van Zaalen.

Ook GroenLinks had liever meer woningen gezien op deze locatie, op de kruising van de Molendijk en de Kleidijk. ,,Je moet als gemeente het algemeen belang dienen en niet dat van enkelen. Wij hadden liever het huidige gebouw verbouwd tot woningen voor starters of ouderen", zei James Scharink.

Geen transparantie
EVA verweet het college eveneens gebrek aan transparantie. ,,Met openbare aanbesteding hadden we meer woningen en meer opbrengst kunnen realiseren", zei Mariëlle Vergouwe. EVA diende daartoe een motie in, maar die haalde het niet.

,,We zijn al 13 jaar in gesprek met de initiatiefnemers, dus inmiddels hebben we als gemeente wel een verantwoordelijkheid naar deze bewoners. Destijds waren er geen gegadigden voor deze locatie, maar de initiatiefnemers waren wél bereid om hun nek uit te steken", zei Sander van der Kaaij (CDA).

Gegarandeerde opbrengst
,,Wij juichen burgerparticipatie toe. Dit plan past in de omgeving en kan op draagvlak rekenen. Bovendien zorgt het voor een gegarandeerde opbrengst", reageerde wethouder Bas Boender, die de hulp inriep van wethouder Marco Goedknegt – in het vorige college verantwoordelijk voor dit dossier.

,, Wij kiezen voor zekerheid, en het behoud van groen. Daarom steunen wij dit plan", zei Roy Verduyn (VVD).

De VVD diende samen met CDA, Leefbaar Albrandswaard en Stem Lokaal een amendement in, dat werd aangenomen. Daarin staat dat de opbrengst van de grondverkoop bestemd is voor sociale woningbouw elders en dat het huidige gebouw uiterlijk 2 jaar na het ondertekenen van de startovereenkomst gesloopt moet zijn. Ook roepen de partijen daarin op om de bomen op het terrein te behouden, evenals de 4 parkeerplaatsen tegenover de fietsenwinkel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>