Logo deschakelalbrandswaard.nl
<p>Vrijwilligers zorgden ervoor dat de plantjes klaar stonden om ze in Albrandswaard te bezorgen.</p>

Vrijwilligers zorgden ervoor dat de plantjes klaar stonden om ze in Albrandswaard te bezorgen.

(Foto: )

Mooi gebaar: Hart onder de riem

ALBRANDSWAARD - Deze week zijn er ruim 1300 plantjes bezorgd bij de 75-plussers in Albrandswaard. Het initiatief voor deze grootschalige actie komt vanuit Esperanza, wat in het Spaans hoop betekent. Het doel van Esperanza is kort samengevat: ouderen meer levensvreugde geven en uit hun isolement halen. Tien jaar lang hebben zij dit gedaan door de presentatie van muziek-theater-beeld programma's voor bewoners in zorgcentra en bij ouderen bijeenkomsten. In 2018 zijn ze zich gaan richten op projecten, activiteiten en acties.

In deze tijd is er niets mogelijk en wordt de eenzaamheid onder de ouderen inwoners van Albrandswaard juist alleen maar groter. Samen met vrijwilligers van Stichting Welzijn Albrandswaard, de Zonnebloem, de vier kerken in Albrandswaard en leden van de verschillende ouderenverenigingen en medewerkers van Thuiszorg Aafje en Argos zijn er zoveel mogelijk 75-plussers in de bloemetjes gezet. De gedachten erachter is: Als teken van verbinding groeien de narcissen naar en om het hart. De materialen zijn beschikbaar gesteld en de kosten voor een groot deel gedekt door sponsorgelden.

De plantjes werden naar 750 individuele adressen gebracht en afgeleverd bij complete straten en wooncomplexen. Ook de bewoners van De Klepperwei die tijdelijk in Hoogvliet wonen, werden niet vergeten.

De Gemeente mag vanwege de wet op de privacy geen adressen verschaffen dus helaas is het voor Esperanza niet mogelijk om alle adressen te achterhalen.

Iedereen mag natuurlijk wel zijn eigen adres doorgeven. Dus heeft u de afgelopen dagen geen attentie ontvangen, bent u 75 jaar of ouder, geef dan uw adres door aan Esperanza (06-20393418) of Stichting Welzijn Albrandswaard (010-5018322) zodat uw adres bij andere acties of activiteiten wel bekend is.

I

Meer berichten