<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelalbrandswaard.nl
De Kerkachterweg in vroeger tijden.
De Kerkachterweg in vroeger tijden.

Honderd jaar WBV Poortugaal in een notendop

  •   234 keer gelezen

POORTUGAAL - 100 jaar Dicht bij Huis. Dat is de naam van de tentoonstelling in de Oudheidkamer over Woningbouwvereniging Poortugaal, die op 19 april 2018 honderd jaar bestaat.

Het was 19 april 1918 toen een geneesheer van Maasoord, toen ook wel bekend als het krankzinnigengesticht en nu Psychiatrisch Centrum Delta, het initiatief nam tot het oprichten van een woningbouwvereniging. Dr. G.P. Frets riep een aantal mannen bij elkaar om de noodzaak van woningen onder arbeiders onder de aandacht te brengen. Deze arbeiders woonden op dat moment onder erbarmelijke toestanden en dat moest beter, zo meende de geneesheer.

Er werd toestemming gevraagd tot het bouwen van zestien woningen. Een jaar later volgde toestemming voor tien woningen. Niet waar de vereniging het wilde, bij De Heul, maar aan de Kruisdijk. Deze woningen werden in 1987/1988 gesloopt en vervangen voor zestien nieuwe huizen.

Groei
Tot de oorlog groeide het woningbestand van de vereniging tot 36 woningen. In de oorlog lag alles stil, maar in 1948 werd het plan voor meer sociale woningen weer opgepakt door de gemeente en de vereniging. De huizen die de gemeente liet bouwen, werden in de jaren zestig en zeventig overgeheveld naar Woningbouwvereniging Poortugaal.

Uiteindelijk groeide het aantal huizen in de zogenaamde sociale huurklasse naar 1178 anno 2018. De grootste bouwproductie was - zoals eigenlijk overal in Nederland - in de jaren zeventig. ,,Er is steeds doorgebouwd met tientallen woningen", aldus René Kouters, directeur-bestuurder van WBV Poortugaal. ,,De laatste jaren is het stiller geworden door gebrek aan bouwgrond. Ons laatste project was het WISH Huis. De officiële oplevering hiervan was in 2015."

Vrijwilligers
WBV Poortugaal bestond jarenlang uit vrijwilligers. Er was daarbij altijd een bestuur en een raad van commissarissen. Pas in 1977 werden de eerste betaalde krachten aangetrokken. In 1979 nam de eerste directeur plaats. Het was André Los. Hij was al sinds 1972 betrokken bij WBV Poortugaal als lid van de Raad Van Commissarissen en daarna lid van het bestuur. Ton van Oeveren volgde hem op in 2001 en sinds 2009 zit René Kouters aan het roer. Eerst als directeur en sinds 2012 als directeur-bestuurder omdat het bestuursmodel toen werd omgezet.

Familie
Opvallend in de historie van WBV Poortugaal is de rol die de familie Rooijmans inneemt. ,,Vanuit dit gezin heeft er altijd iemand zitting in het bestuur gehad van 1923 tot 2011", weet Kouters te melden. ,,Het begon bij de heer J.W. Rooimans, vervolgens zijn zoon G.J. Rooimans en eindigde bij Arie Vermaas, die getrouwd was met de dochter van G.J. Rooimans."
De vergaderingen vonden ook bij hen thuis plaats in de woonkamer tot de eerste stappen naar professionalisering in 1977. Het eerste pand dat WBV Poortugaal in gebruik nam was aan de Boezemstraat. Sinds 1988 is de vereniging gehuisvest aan de Dorpsstraat 80.

Betrokkenheid
Nu, in 2018, zijn veranderingen noodzakelijk. In het woningbestand wel te verstaan. Kouters: ,,De woningen zijn altijd technisch goed onderhouden. Vanwege de leeftijd van het bezit vragen en krijgen ze nu wel meer aandacht." Maar er is ook behoefte aan andere type woningen. Poortugaal heeft voornamelijk eengezinswoningen, maar er is noodzaak dat er ook twee- en driekamerwoningen worden gebouwd voor ouderen, alleenstaanden en jongeren. Daar zet het bestuur dan dit jaar ook op in: bouwgrond vinden om dit mogelijk te maken de komende jaren.

Hoewel er door de jaren heen veel is veranderd en er nog veranderingen op stapel staan, is er een ding duidelijk niet veranderd door de jaren heen, zo zegt Kouters. ,,Veel mensen hebben jarenlang deel uitgemaakt van WBV Poortugaal. Zij waren altijd heel betrokken. Die betrokkenheid is door de jaren heen niet veranderd."

De tentoonstelling 100 jaar WBV Poortugaal in de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat 27 gaat op zaterdag 17 februari van start. De Oudheidkamer is geopend op zaterdagmiddag van 2 tot 5. Toegang gratis.

De woningbouwvereniging zelf heeft ook activiteiten opgezet voor dit jubileumjaar. Zo verschijnen er in het voor- en najaar extra dikke woonmagazines en wordt per kwartaal de beste buur verkozen en in het zonnetje gezet. Wie zijn buurman of -vrouw wil opgeven voor 'beste buur' kan dit tot 1 maart doen via info@wbvpoortugaal.nl, met de naam van de persoon in kwestie en waarom deze persoon de titel verdient. Aan de beste buur en aan de aanmelder wordt een taart uitgereikt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221958&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221959&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221956&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537371&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelalbrandswaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=316" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>