Logo deschakelalbrandswaard.nl

Twee keer ingezonden: Nieuwe partij in Albrandswaard

INGEZONDEN

Fractie FRANS

Een decennium aan lokale politiek. Een periode waarin ik veel heb meegemaakt. Hoogtepunten als het deel uitmaken van de coalitie, introductie van het jeugdpaspoort in Albrandswaard, het doortrekken van de RET-buslijnen naar Portland, steun aan de buurtbus, tot aan het organiseren van bijeenkomsten met Tweede Kamerleden. Dit alles was een geweldige en leerzame periode om te doen.

Helaas komt vertrouwen te voet en vertrekt het ter paard. Absoluut keerpunt voor mij was op 9 januari 2019 nadat ik als ChristenUnie lid openlijk afstand nam van de Nashville verklaring. Een verklaring die door de SGP wel gesteund werd. Hierop volgde geheel onverwachts van de lokale SGP een officiële terechtwijzing per brief, waarbij het bestuur/fractie kanttekeningen plaatste bij het vertrouwen in mij als voorzitter van de twee gezamenlijke partijen. Er volgde crisisberaad en een lange periode waarbij op de achtergrond vele gesprekken zijn gevoerd om aan het wederzijds vertrouwen te werken. Zo is de bestuursvoorzitter van ChristenUnie Albrandswaard opgestapt en is een SGP lid uit het lokale ChristenUnie bestuur gezet. Door gemis aan een stabiel bestuur werd het onmogelijk om als zelfstandige ChristenUnie fractie door te gaan, hetgeen mijn voorkeur had.

Eind 2019 was het onderlinge vertrouwen nog slechts broos en marginaal. In de vervolggesprekken van 2020 ervaarde ik dat de conclusie van provinciale bemiddeling al vaststond, maar geen oplossing bood. Helaas heb ik moeten constateren dat er een groot verschil zit in de landelijke partij ChristenUnie en de plaatselijke politiek van de CU/SGP.

Ik wil het partijbureau van de ChristenUnie in Amersfoort expliciet bedanken voor de steun die zij mij in deze periode hebben gegeven. Zonder deze steun zou ik al vele malen eerder het spreekwoordelijke bijltje erbij neer hebben gelegd. Als fractie FRANS zal ik trachten het ChristenUnie gedachtengoed te respecteren.

Tot slot: Ik geef deze verklaring zodat de inwoners van Albrandswaard weten waarom ik tot deze moeilijke beslissing ben gekomen.

Frans van ZaalenChristenUnie en SGP teleurgesteld in afsplitsing

De ChristenUnie en de SGP in Albrandswaard hebben met teleurstelling kennisgenomen van de afsplitsing van Frans van Zaalen, het enige raadslid namens de beide partijen. Van Zaalen liet vrijdag weten dat hij zich bij de griffie van de gemeenteraad heeft laten inschrijven als onafhankelijke eenmansfractie.

De laatste maanden werd er gewerkt aan verbetering van de samenwerking tussen het raadslid, burgerraadsleden en bestuursleden. Van Zaalen heeft besloten om dat traject nu af te breken en voor zichzelf verder te gaan.

Johan van Wolfswinkel, commissielid van de ChristenUnie in Albrandswaard: ,,Met het besluit van Frans van Zaalen om te breken met de ChristenUnie/SGP-fractie en voor zichzelf verder te gaan, verliezen we de zetel in de Albrandswaardse gemeenteraad. Dat is een hard gelag voor de rest van de fractie, voor de burgerraadsleden van ChristenUnie en SGP en voor de mensen die hun stem aan de ChristenUnie/SGP toevertrouwden. We bezinnen ons op mogelijkheden om ook de komende anderhalf jaar ons geluid in de Albrandswaardse politiek te laten horen om in maart 2022 opnieuw een zetel in de raad in te kunnen nemen."


Meer berichten