Afbeelding
Foto: Ronald Hooijmeijer

Dominee Coen van Alphen: Twee kerken worden één

Column Column

Ben je hervormd of gereformeerd? Veel mensen zullen het verschil tussen die twee kerken nauwelijks meer weten. Ooit, in de tijd van de verzuiling (jaren dertig), vormde het een waterscheiding. Als hervormde ging je niet naar een gereformeerde bakker of fietsenmaker. Oudere mensen weten nog te vertellen dat een ‘gemengd’ huwelijk ingewikkeld lag. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons.

Sinds mensenheugenis zijn er op Rhoon twee protestantse kerken: een gereformeerde (de Maranathakerk aan de Kleidijk) en een hervormde (de Dorpskerk aan de Dorpsdijk). Maar die mensenheugenis is niet zo oud als het lijkt: pas in 1886 was de Doleantie o.l.v. Abraham Kuyper. Toen ontstonden overal in het land gereformeerde kerken. Het was een tijd waarin de verschillen op de spits gedreven werden.

Al in de jaren vijftig en zestig kwam men steeds meer tot het besef: we horen als kerken bij elkaar. Wat ons bindt is veel meer dan wat ons scheidt. Mijn voorganger ds J.C. Brokken had tijdens de oorlogsjaren in Indië al ervaren hoe onder druk de verschillen wegvielen. In de jaren zeventig en tachtig kwam er steeds meer samenwerking tussen beide Rhoonse kerken, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdwerk.

Ook in landelijk verband was die ontwikkeling te zien: in het Samen op Weg-proces kwamen de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken steeds dichter bij elkaar. In 2004 resulteerde dit in de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. Landelijk gezien vallen we dus al een tijdje onder de paraplu van één kerk. Plaatselijk is er soms wat meer tijd nodig. Om allerlei redenen duurde het in Rhoon wat langer. Soms groei je hier en daar uit elkaar. Dan is er tijd nodig om elkaar weer te vinden.

Intussen is er al weer heel wat water door de Maas gevloeid en zijn er vele kopjes koffie samen gedronken. De tijd heeft zijn werk gedaan en de kerken op Rhoon zijn weer naar elkaar toegegroeid. De samenwerking werd steeds intensiever en positiever, zodat uiteindelijk de vraag gesteld werd: kunnen we niet helemaal samengaan? Het antwoord was een Ja. Natuurlijk is het nog altijd mogelijk om naar de verschillen te kijken, maar gelukkig konden we met elkaar het gemeenschappelijke ontdekken en waarderen.

Binnenkort is het dan zover. De Maranathakerk (nu nog gereformeerd) en Dorpskerk (nu nog hervormd) worden één protestantse kerk in Rhoon. Beide kerkgebouwen blijven gelukkig in functie. We kijken uit naar de feestelijke viering op 25 en 26 mei. De grote borden bij de kerken met de tekst ‘U maakt ons één’ zijn niet te missen. U zult er vast nog meer over horen.

Advertenties uit de krant