De Barendrechtse wethouder Lennart van der Linden als inspreker in Albrandswaard.
De Barendrechtse wethouder Lennart van der Linden als inspreker in Albrandswaard.

Barendrecht zoekt uitweg voor Graaf van Portland

Algemeen

ALBRANDSWAARD - De gemeente Barendrecht biedt aan om samen met Albrandswaard een alternatief te ontwikkelen voor de omstreden horecavoorziening Graaf van Portland. Wethouder Lennart van der Linden deed die handreiking maandag als inspreker tijdens een commissievergadering in buurgemeente Albrandswaard

De raadscommissie besprak het bestemminsplan ‘Buijtenland van Rhoon’. “Een historisch moment”, zo noemde raadslid Plonie Rooimans (PvdA/GL) de behandeling. Ze herinnerde eraan dat 25 jaar geleden door de provincie werd gestel dat het 600 hectare grote gebied een moeras moest worden, als compensatie voor de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Aan de agrariërs en aan de gemeente Albrandswaard werd niets gevraagd. In het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgelegd dat het moeras er niet komt. Er komt in plaats daarvan een combinatie van natuur, landbouw en recreatie.

Insprekers

Een klein onderdeel van het bestemmingsplan is de vestiging van de horecavoorziening Graaf van Portland, in het stiltegebied langs de Koedood op de grens met Barendrecht. Veel inwoners van Barendrecht zijn hier tegen, uit angst voor overlast. Ze worden gesteund door hun gemeentebestuur.

Er hadden zich voor deze vergadering zes insprekers aangemeld. De eerste was de Barendrechtse wethouder Lennart van der Linden. “Het is wat ongebruikelijk dat een wethouder inspreekt in een vergadering bij een buurgemeente”, zei hij. Van der Linden maakt zich grote zorgen over de komst van de Graaf van Portland. “Het is gewoon te groot daar.” Hij vroeg de Albrandswaardse raadsleden om de Graaf van Portland uit het bestemmingsplan te halen.

“Er is namelijk een alternatief. Die als ‘poort’ naar het Buijtenland van Rhoon kan dienen. Namelijk de Koedoodse haven. Die locatie, 100 meter verder, heeft als groot voordeel dat we verkeerstoenames kunnen verrekenen met verkeersafnames, die daar nu al zijn door bedrijvigheid. Nieuw voor oud dus, in plaats van extra.”

De haven wordt nu gebruikt door een bedrijf. Als er een kostendrager is, bijvoorbeeld horeca, dan kan Barendrecht het bedrijf uitkopen. De haven ligt bovendien buiten het stiltegebied. Er is hier al een parkeerplaats.

Andere insprekers

De andere vijf insprekers riepen de raad ook op om niet in te stemmen met de Graaf van Portland. Ze vrezen vooral geluidshinder en verkeersoverlast. Jo Polak bestudeert al jaren de natuur in de polder. Hij wees erop dat uitgerekend op de plaats waar de Graaf van Portland moet komen elke winter de wulp wordt gezien, een zeer zeldzame vogel. “Die komen daar in de winter wormpjes zoeken in het gras. En die vogel komt niet meer terug.”

Reactie raadsleden

Dat het bestemmingsplan er moet komen, daar zijn alle Albrandswaardse partijen het over eens. Ze maken zich vooral zorgen over de boeren, voor wie het onzeker is of ze hier kunnen blijven werken en wonen.

Richard Steger (NAP) vond de bijdrage van Van der Linden ‘ongepast’. Ook Marielle Vergouwe (EVA) was er niet blij mee. “Wat denkt meneer Van der Linden te bereiken hier?”, vroeg ze zich af.
Positiever waren over het de bijdrage van de Barendrechtse wethouder Frans van Zaalen (Stem Lokaal) en Plonie Rooimans (PvdA/GL). Ook de VVD is voor samenwerking op dit punt.

Sander van der Kaaij (CDA) is voor het bestemmingsplan, inclusief Graaf van Portland. Richard Steger (NSP) is tegen het onderdeel Graaf van Portland, dat te groot zou zijn. Marielle Vergouwe (EVA) is voor het bestemmingsplan, inclusief de Graaf.

Reactie wethouder

Wethouder Richard Polder (EVA) noemde het bestemmingsplan ‘een voorbeeld voor Nederland’. De Graaf van Portland is volgens hem ‘een kleine horecavoorziening’ en ‘een wenselijke ontwikkeling’. De wethouder wees het alternatief aan de Koedoodse haven niet af, maar merkte wel op dat die ontwikkeling nog een paar jaar kan duren. “Als de raad vindt dat het nog nuttig is om met onze buurgemeente te overleggen, dan doe ik dat. Nu zie ik er niet zo veel heil in.”

Op maandag 6 februari behandelt de gemeenteraad van Albrandswaard het bestemmingsplan. Dan zou met een amendement nog iets kunnen veranderen aan het onderdeel Graaf van Portland.

Advertenties uit de krant