Afbeelding

Besluitvorming semi-permanente woningen G.J. Rooimanspad uitgesteld

Algemeen

College vervolgt gesprek met omwonenden

ALBRANDSWAARD – De gemeente stelt de besluitvorming over het plaatsen van semi-permanente woningen op een terrein aan het G.J. Rooimanspad uit, tot er duidelijkheid is over de financiële bijdrage vanuit de rijksoverheid. 

De besluitvorming stond gepland op de raadsvergadering van 4 juli 2022 maar vindt nu op een later moment plaats. De gemeente geeft aan pas een besluit te willen nemen als er duidelijkheid is over de financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die duidelijkheid wordt niet voor 4 juli verwacht. 

In gesprek met omwonenden en onderzoek naar andere locaties

De omwonenden van de locatie aan het G.J. Rooimanspad zijn per huis-aan-huis brief geïnformeerd over de aangepaste planning van de besluitvorming. Begin juni heeft de gemeente de eerste gesprekken gevoerd met omwonenden. Burgemeester Jolanda de Witte: ,,Wij begrijpen uit die gesprekken dat een deel van de omwonenden zich gepasseerd heeft gevoeld door onze keuze eerste de gemeenteraad te consulteren en dan pas met de omwonenden in gesprek te gaan. We gaan de komende tijd verder in gesprek met omwonenden om te bezien of en in welke mate aan hun bezwaren kan worden tegemoet gekomen.”

Daarnaast gaat het college van B&W de komende tijd ook onderzoeken of er alternatieve locaties zijn voor het plaatsen van semi-permanente woningen.

Advertenties uit de krant