Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Pleiten voor behoud buslijn 79

ALBRANDSWAARD - Donderdagavond is er in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) binnen de adviescommissie Vervoersautoriteit (Va) gesproken over de bezuinigingsmaatregelen bij het openbaar vervoer. Sinds de corona-epidemie is er een financiële crisis bij de openbaarvervoerbedrijven in de regio. Grote reizigersaantallen blijven uit. Bijna een jaar later blijven de metro’s, tram en bussen voor 60% leeg. Een financieel onhoudbare situatie dreigt en om de klappen op te kunnen vangen worden er diverse voorstellen gedaan in het document: Transitieprogramma OV MRDH 2021 en verder.

Frans van Zaalen, adviescommissielid MRDH en raadslid in de gemeente Albrandswaard (fractie FRANS), ziet dat er ook directe gevolgen zijn voor Albrandswaard. Een van de bezuinigingsmaatregelen van de RET is om de lijndienst 79, Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum, zowel op zaterdag als op zondag compleet te laten vervallen.

,,Uiteraard moet men in de regio maatregelen nemen om het openbaar vervoer betaalbaar en rijdend te houden”, aldus Van Zaalen. ,,Echter, in tijden van bezuinigingen moet men niet alleen kijken naar het aantal reizigers, maar ook naar het type reiziger en het einddoel van de reis. Veel van de tijdelijke maatregelen zullen namelijk onomkeerbaar worden. Het opheffen van deze buslijn in het weekend heeft niet alleen directe gevolgen voor de passagiers, maar leidt mogelijk ook tot een verhoging van overlast qua bereikbaarheid van omringende buurten.” Mede daarom pleitte Van Zaalen namens Albrandswaard om de rechtstreekse buslijn naar het Delta terrein te behouden.
,,Het gaat hierbij niet alleen om patiënten, het gaat net zo goed om buurtbewoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Denk hierbij vooral aan ouderen, jongeren zonder auto, mensen met een beperking waarbij je hen beperkt in hun bewegingsvrijheid. Voor veel andere mensen is die ook de opstap naar de metro en die jaag je nu de auto in omdat er geen alternatief is. Als je weet hoeveel fietsen er gestolen worden bij de metro en dat dit weinig prioriteit geniet om aan te pakken is de fiets voor velen ook maar een tijdelijk alternatief.”

Daarnaast deed hij nog de oproep om de kosten niet nog verder door te belasten op de eindgebruiker, zodat het ov betaalbaar blijft.

Op 24 maart besluit de MRDH-bestuurderscommissie over het voorstel.

Meer berichten