Molen 't Hert stond vroeger op de hoek van de Dorpsdijk en Rhoonse dijk.
Molen 't Hert stond vroeger op de hoek van de Dorpsdijk en Rhoonse dijk. Foto: Warnaar

Mooie plannen voor het Buijtenland van Rhoon

Algemeen

Door Astrid Potuijt

ALBRANDSWAARD - Vorige week maandag werd er bij de commissievergadering van de gemeenteraad gesproken over de omgevingsvisie Poort Buijtenland Rhoon. De Bomenridders van Albrandswaard en de Vereniging Vrienden Polder Albrandswaard (VVPA) waren verbaasd dat de plannen die zij hadden aangedragen en ook in het Streefbeeld van Het Buijtenland van Rhoon waren opgenomen, nu niet terug te vinden waren in de omgevingsvisie. Zij spraken in tijdens de vergadering en pleitten voor een herinneringsbos en een molen bij de ingang van Het Buijtenland van Rhoon. Wim Gé Warnaar is bij beiden verenigingen betrokken en vertelt wat de plannen zijn.

,,Het herinneringenbos is een idee wat we graag zouden realiseren aan het begin van de Poort van Buijtenland. Het zou gaan om twee hectare”, vertelt Warnaar. ,,Je kan dan een boom aanschaffen om iemand te gedenken of bijvoorbeeld om een jubileum te vieren. Er komt dan een bordje bij de boom te staan. Omdat de mensen die graag een eigen boom willen, zelf betalen, zitten hier weinig kosten aan. Daarnaast wordt het een prachtig stukje natuur om doorheen te wandelen. De gemeente geeft dan aan dat er geen grond beschikbaar is, maar bij de Poort van Buijtenland is genoeg plek. Daarnaast hebben we ook nog vijf hectare tegoed, vanwege de boomkap bij de Rhoonse Stort. En als je ziet wat ze overal kappen zoals bij de Johannapolder, de Grienden, Het Valckesteijnse bos, Hooge Veld en langs de dijken vanwege de essentaksterfte, moet er nog veel gecompenseerd worden.”

De provincie heeft beloofd aan de Bomenridders dat er tot tien hectare nieuw bos wordt aangelegd. Voor de verbeelding, dat is ongeveer twintig voetbalvelden groot met zo ongeveer 4000 bomen. Het project het Buijtenland van Rhoon en de Rand van Rhoon is 800 hectare groot, dus is dit bos slechts 1,2 procent van de totale oppervlakte. In Nederland willen ze voor het milieu en de CO2 uitstoot een miljoen hectare bos planten, dus is dit slechts een druppel, maar voor Albrandswaard veel. Het vangt geluid en stikstof op van de A15, wat meteen weer een mooi voordeel is. ,,Het onderwerp is destijds benoemd in de visie van Albrandswaard en de Bestuursovereenkomst met provincie, maar zoals het de laatste keer besproken werd, is er niets meer van terug te vinden”, zegt Warnaar.

Daarnaast is er vanuit VVPA een mooi plan aangedragen om Molen ’t Hert weer na te bouwen en ook bij de Poort van Buijtenland te plaatsen. Ook dit werd toen opgenomen in het Streefbeeld, maar is verdwenen in de Omgevingsvisie. ,,Albrandswaard kende vroeger negen molens, die allemaal verdwenen zijn in de loop der jaren”, gaat Warnaar verder. ,,In de Zegepolder wordt momenteel op eigen initiatief van de heer Barendregt een Wipwatermolen gebouwd. Wij willen graag de graanmolen terug. Hoe leuk zou het zijn als er weer een stukje historie terugkomt, naast de oude boerderijen die er ook nog in de polders staan. De molen zou een plek kunnen worden waar streekproducten verkocht worden, waar graan vanuit deze polders in wordt verwerkt en waar educatieve projecten georganiseerd kunnen worden.”

,,Het zou een icoon van het gebied kunnen worden en veel toegevoegde waarde voor het gebied en Albrandswaard hebben. En tijdens de commissievergadering stond de raad daar ook positief tegenover. Ze hebben ons nu gevraagd om met een goed financieel plan te komen. Ik denk dat het mogelijk is, omdat het betaald zou worden vanuit de provincie. Daarnaast zijn de plannen die er nu zijn voor nieuwe agrarische gebouwen, een stuk duurder dan de molen die wij graag zouden zien. Vorig jaar hebben we een molenavond gehad en toen waren er al mensen die zich vrijwillig hebben aangediend om een molenaarsopleiding te volgen.”

De molen en de bossen zijn een mooie invulling van dit gebied. ,,Jammer dat het bos nog steeds niet gecompenseerd is”, zegt Warnaar. ,,Drie jaar geleden werd het bos bij de Rhoonse Stort al gekapt. De gemeente profileert zich als groene gemeente. Er wordt alleen maar gekapt en niks herplant. Enkel in een paar wijken in Portland. Maar dat komt omdat deze bomen waren geplaatst op plekken waar leidingen onder de grond lagen. Het is nog steeds geen nieuw groen.”

,,Voor de bomen is het wachten tot iemand komt die zegt dat we kunnen gaan werken aan het herinneringsbos. De bal ligt bij de gemeente. Zij moeten zorgen dat het compensatiebos en herinneringsbos ingetekend wordt en dat er gestart kan worden. Ik hoop dat we voor de zomer nog te horen krijgen dat ze in het najaar bomen gaan planten. Ik denk dat het realistisch is, het kan snel geregeld worden.”

Tien hectare compensatiebos in het Buijtenland van Rhoon heeft de provincie beloofd.

Advertenties uit de krant