Afbeelding

Mooi bedrag voor Villa Stoer

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Weer ‘bouwstenen’ erbij voor Villa Stoer door collecteweek ‘Het Gehandicapte Kind’
In de maand november vond de jaarlijkse collecte van Het Gehandicapte Kind in Rhoon en Poortugaal plaats. Helaas geen huis-aan-collecte. De collectanten hebben -ondanks dat zij niet op pad konden gaan- toch hun steentje bijgedragen voor de goede doelen, want er zijn online collectebussen aangemaakt. Naast Het Gehandicapte Kind gaat de helft van de opbrengst van de collecte naar het plaatselijke initiatief Stichting Villa Stoer. Ook Thécafé in Rhoon en Cock’s Knipsalon in Poortugaal hielpen mee.

De opbrengst van Rhoon bedraagt 2.907,07 euro en van Poortugaal 2.034 euro. Samen een superopbrengst van 4.961,07 euro waarvan de helft naar Villa Stoer gaat. Villa Stoer bedankt de collectanten en de donateurs.

Villa Stoer, de woning voor 16 jongelui met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking in Albrandswaard, komt steeds dichterbij. Wie een perceel grond van ongeveer 1.500 vierkante meter weet in deze omgeving kan contact opnemen.

Ook collecteren? Neem contact op via stichtingvillastoer@gmail.com

Voor meer informatie over ‘Het gehandicapte Kind’
Rhoon: Anja Bruijkers (06) 27 35 05 22
Poortugaal: Marianne Kleinjan-van Driel (06) 44 63 13 25, tevens contactpersoon voor Stichting Villa Stoer.

Advertenties uit de krant