De kipcaravan.
De kipcaravan.

Polderdag en Scholendag

Algemeen

RHOON - Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli zetten boeren en andere ondernemers in het Buijtenland van Rhoon de deuren weer open voor bezoekers om een kijkje te nemen op hun bedrijf. Er is de laatste jaren veel veranderd in de bedrijfsvoering van de diverse agrariërs waar volgens het streefbeeld geteeld wordt op een ‘natuur inclusieve’ manier, dus minder tot geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en met meer aandacht voor de natuur en biodiversiteit.

Akkerranden, natuurvriendelijke oevers, nieuwe gewassen (zoals https://silphie.nl) die allemaal bijdragen aan een betere leefomgeving. Er zijn (jaarrond) recreatieve wandel- en struinroutes aangelegd maar ook op 1 juli een speciale polderwandeling langs en over de diverse akkers met hun gewassen, kruiden en bloemen.

Op diverse locaties (Vossenburg, Vlakkenburg en Buytenhof) zijn standjes ingericht en kan men ook de inwendige mens verwennen met producten uit de polder (van bieren, cider en brood gemaakt met gewassen uit de polder) tot aan het bekroonde Konings gerecht bij de Theeschenkerij Buytenhof.

Er zijn op alle locaties diverse activiteiten en informatie te vinden en onze polders zijn een voorbeeld voor hoe lokale producten vers van het land direct aan de consument tegen een redelijke prijs verkocht kunnen worden. De ‘graaiflatie’ is hier nog een onbekend fenomeen.

De organisatie van deze Scholendag en Polderdag is in handen van het Polderdagcomité van de VVPA (Vereniging Platform Polders Albrandswaard) met medewerking en ondersteuning van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon.

Binnenkort wordt de website van een update voorzien met o.a. het programma en plattegrond, maar de Polderdag 2022 kan mooi als een voorbeeld en leidraad gezien worden van wat er allemaal te beleven is in de mooie polders deze dag https://www.vvpa.nl/polderdag-2-juli-2022/

Advertenties uit de krant