Afbeelding

Hazentelling

Algemeen

RHOON – De jaarlijkse hazentelling in de polders van Het Buijtenland van Rhoon wordt op vrijdag 30 september met behulp van warmtedetectie uitgevoerd.

De telling wordt gedaan door de wildbeheerders van de faunacombinatie ’T Buijtenland.

Deze telling is bedoeld om te kijken hoe de stand van de hazen zich in het afgelopen jaar in de polders heeft ontwikkeld.

Naast hazen worden ook andere diersoorten waaronder ree, bunzing en steenmarters waargenomen. De resultaten worden in het provinciale faunaregistratieprogramma DORA opgenomen.

Wie interesse heeft om deze telling mee te maken, is van harte welkom. 

Er wordt verzameld bij De Vlakkenburg om 20 uur. Om 20.30 uur start de telling. 

Uit de krant

Advertenties uit de krant