Afbeelding

INGEZONDEN

Algemeen

Afbraak leerlingenvervoer dreigt

Waarbij het college en de raad vier jaar geleden heeft ingezet voor kwaliteit voor het leerlingenvervoer zet dit nieuwe college in om dit weer terug schroeven naar het oude niveau van voor 2018 waarbij essentiële onderdelen zoals regiecentrale wordt geschrapt. Zo verkondigde wethouder Mieke van Ginkel (CDA) in het beraad en advies. 

Toen is wel gebleken trouwens dat een vervoerder die zijn eigen werk moet controleren niet werkt, sterker nog, we zien nu in Rotterdam wat voor problemen dit geeft. Het niet op tijd of helemaal niet ophalen, leerlingen te lang in de taxi laten zitten of steeds een verschillende of een onbekwame chauffeur dat voor deze toch al kwetsbare doelgroep niet ten goede komt.

Controle van de gemeente zal minimaal zijn en vooruitlopend op de perikelen van de samenwerking van onze buurgemeente zal het er niet beter op worden. Bijzonder is ook dat het MAA (Maatschappelijk adviesraad Albrandswaard) zwijgend hun goedkeuring geven. De fractie van Stem-Lokaal vindt dat dit maatschappelijk een hele slechte keuze is. Voor nu zou dan ook de beste keuze zou zijn om de lopende overeenkomst met een jaar te verlengen. Rust en stabiliteit, dat verdienen onze inwoners.

Stem-Lokaal

Uit de krant

Advertenties uit de krant