Afbeelding

Handhaving bij Afscheidshuis de Suite

Algemeen

POORTUGAAL - In de raadsvergadering van maandagavond 9 mei werden er vragen gesteld door Richard Steger (NAP) over het Afscheidshuis De Suite aan de Molenweg in Poortugaal.

Wethouder Ronald Schneider bevestigde dat het college van mening is dat de bedrijfsactiviteiten die worden uitgevoerd niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. ,,Op 23 november 2021 heeft het college de ondernemer schriftelijk aangegeven dat de bedrijfsvoering niet past in het bestemmingsplan”, zei Schneider. ,,Desondanks is de ondernemer in 2022 toch gestart met haar bedrijfsactiviteiten. Op 12 april is de handhaving ingeschakeld. Het traject loopt dus, maar hoelang het gaat duren is niet duidelijk.”

Ook maakte Wethouder Schneider duidelijk dat oud-wethouder Marco Goedknegt niet bij de besluitvorming van het college is geweest, aangezien hij nauw verbonden is met de onderneemster.

De omwonenden worden schriftelijk via een contactpersoon op de hoogte gehouden van de vorderingen van het traject.

Reactie van Afscheidshuis de Suite

INGEZONDEN

Het college ‘is van mening’ dat.

In de raadsvergadering van 9 mei jl. heeft het college aangegeven dat zij ‘van mening zijn’ dat de bedrijfsactiviteiten van Afscheidshuis de Suite niet passen in de afgegeven omgevingsvergunning.

In november 2021 heeft het college een ambtelijk advies naast zich neergelegd waarin, op basis van een juridisch rapport, werd aangegeven dat de activiteiten wel mogelijk zijn en het handhavingsverzoek van de omwonenden werd afgewezen. Dit rapport is door de advocaat van de gemeente benoemd en als argument gebruikt in een openbare zitting van de rechtbank in Rotterdam. Het bestaan van het rapport is ook bekend bij de omwonenden.

Op basis van dat advies zien wij geen aanleiding om de activiteiten van het enige afscheidshuis in Albrandswaard te staken. Wij hebben dit ook open gecommuniceerd met de meest betrokken omwonenden en hen herhaaldelijk uitgenodigd voor een gesprek. Helaas is daar tot op de dag van vandaag niet op ingegaan, maar wij staan daar nog steeds voor open.

Omdat het telkens om ‘de mening van het college’ gaat kunnen wij daar geen formeel bezwaar tegen maken. Mede daardoor is er bij omwonenden veel onduidelijkheid ontstaan. Wanneer het college echter volhard in haar mening en tot juridische handhaving overgaat staat de weg naar bezwaar en beroep open en zullen wij daar gebruik van maken.

Wij hopen echter nog steeds dat dit verschil van mening en inzicht in dialoog opgelost kan worden.

Afscheidshuis de Suite

Uit de krant

Advertenties uit de krant