Beeld: Gortemaker Algra Feenstra.
Beeld: Gortemaker Algra Feenstra.

Meer inzicht in proces nieuw gemeentehuis

Algemeen

ALBRANDSWAARD - De geplande aankoop van de grond uitstellen tot er een aannemer is gevonden, de bewoners tijdens de bewonersavond van 10 oktober serieus nemen en informatie van hun kant mogelijk gebruiken om bij te sturen èn een overzicht maken van alle kosten, die komen kijken bij de realisatie van het Huis van Albrandswaard met daarbij een evaluatiemoment. Dat is was GroenLinks, NAP en CU-SGP maandag vroegen aan het college van b en w in een motie vreemd aan de orde van de dag.

De motie werd gesteund door oppositiepartij EVA, maar de voltallige coalitie stemde tegen. Thomas van der Knaap (EVA): ,,Het is eigenlijk best logisch om het gunningsproces af te wachten voor we ons vastzetten. Niemand wordt gevraagd het proces stop te zetten, alleen om het iets anders te doen." Verder vroeg Van der Knaap zich af of de gemeente een alternatief plan heeft.
James Scharink (GroenLinks) kwam met een betoog waarin hij als redelijk nieuw raadslid moeite had om alle informatie rondom het Huis van Albrandswaard boven water te krijgen. ,,Verschillende omwonenden spraken mij over slordige plannen. Toen ben ik gaan zoeken want ik kende niet alle besluiten inhoudelijk. Gelukkig kon ik concluderen dat het niet over één nacht ijs is gegaan, maar het is wel lastig alles te vinden. Een overzicht zou goed zijn."
Van de kant van wethouder Mieke van Ginkel kwamen antwoorden, die de motie konden onderschrijven. ,,Ik kan u toezeggen een overzicht te geven van het historisch verloop met de financiële beslispunten", aldus de wethouder. Ook meldde zij dat de geplande aankoop van de grond, naast de metro bij Rhoon, niet voor januari/februari 2019 zal geschieden, wat hoogstwaarschijnlijk betekent dat er eerst een gunning komt. Thomas van der Knaap (EVA): ,,Ik begrijp nu dat de aankoop na de gunning gebeurt?" Hierop antwoordde de wethouder: ,,Dat lijkt mij een logisch gevolg." Een vraag over de risico's die de gemeente loopt, vond zij moeilijker eenduidig te beantwoorden. ,,We hebben nu een redelijk overspannen marktsituatie en ik weet niet wat dat gaat doen. We moeten rustig afwachten. Maar het gehele proces met de financiën kan besproken worden in een vertrouwelijke vergadering."
Over de bewonersavond, op woensdag 10 oktober van 19 tot 21 uur zei zij het volgende tijdens de raadsvergadering op maandag 1 oktober: ,,De informatie die ik dan ophaal, zal ik gebruiken om waar nodig bij te sturen. Waarom zouden we anders een bewonersavond houden? Dat is waar het om gaat. Ik weet niet wat ik te horen ga krijgen, maar parkeren zal wel een onderwerp zijn. Hoe dan ook: ik ga er serieus mee om."

.

Advertenties uit de krant