Afbeelding

Doelgroep voor starterslening wordt uitgebreid

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Onlangs heeft Stem-Lokaal een initiatiefvoorstel ingediend om de Verordening Starterslening 2017 te actualiseren en de doelgroepen uit te breiden. Deze verordening, die de weg vrijmaakt voor starters om hun eerste woning te verwerven met behulp van een extra lening, is zonder intense discussies door de gemeenteraad aangenomen.

De Starterslening, een financieel instrument dat starters op de woningmarkt extra steun biedt, krijgt binnenkort een nieuwe impuls. De partij heeft zich ingezet voor een aantal belangrijke wijzigingen in de bestaande regeling, waardoor meer inwoners van Albrandswaard in aanmerking komen voor deze ondersteuning bij de aankoop van hun eerste huis.

Een van de meest ingrijpende veranderingen is de uitbreiding van de doelgroep van de Starterslening. Voorheen was de lening alleen beschikbaar voor diegenen die in Albrandswaard woonde of gewoond heeft, maar dankzij het nieuwe beleid hebben nu ook starters die al in de gemeente werken recht op de Starterslening. Deze stap zal niet alleen de toegankelijkheid van de lening vergroten, maar ook bijdragen aan het versterken van de lokale economie door inwoners aan te moedigen om in Albrandswaard te wonen en werken.

Ook starters die een woningen van de woningbouw kunnen kopen hebben na de wijziging recht op een starterslening

Het initiatiefvoorstel van Stem-lokaal bevatte ook wijzigingen om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad tijdig op de hoogte wordt gesteld als er geen budget meer beschikbaar is voor de Starterslening. Deze transparantie is essentieel om ervoor te zorgen dat de regeling eerlijk wordt toegepast en dat alle inwoners gelijke kansen krijgen.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad op 2 oktober zal deze nieuwe regeling binnenkort van kracht worden.

Advertenties uit de krant