Logo deschakelalbrandswaard.nl
Foto:

Sportcubs blij met plannen voor De Omloop

RHOON - Als het aan wethouder Martijn Heezen ligt, stemt de gemeenteraad na de zomervakantie in met het plan voor herontwikkeling van De Omloop. Martijn Heezen: ,,Er is jaren over gesproken, maar nu ligt er een mooi plan. Hierin is plek voor woningbouw - tussen Essendael en de Omloopseweg - én voor reconstructie van het sportcomplex.”
Ook Marco van Wassenaar van VV Rhoon en Martin van de Grind van WCR zijn enthousiast. Beide heren zijn namens ‘hun’ vereniging nauw betrokken bij het overleg met de gemeente voor de ontwikkelingen van het sportcomplex De Omloop in Rhoon. Van Wassenaar: ,,Complimenten! Een prima voorstel waar de verenigingen heel blij van worden.” En Van de Grind: ,,Wij zijn er happy mee.”

In de contacten tussen gemeente en sportverenigingen kwam steeds naar voren dat beide verenigingen het belangrijk vinden om op De Omloop te blijven.
Martin van de Grind: ,,Ineens kwam Martijn Heezen met dit plan, op De Omloop. Toen duizelde het wel even, maar op een positieve manier. We zien op deze locatie zo veel voordelen. Daarom hebben wij steeds gezegd dat we hier willen blijven.”
Ook Marco van Wassenaar is positief: ,, De Locatie is ontzettend belangrijk voor de identiteit van VV Rhoon. Onze roots liggen al bijna 75 jaar in Rhoon en dat moet zo blijven. Onze ruim 500 leden komen overwegend uit Rhoon en Portland, vandaar dat deze centrale plek voor onze voetbalvereniging cruciaal is. Dit plan - op deze plek, in de vertrouwde omgeving - is dus perfect.”

In november 2017 besloot de gemeenteraad De Omloop aan te wijzen als woningbouwlocatie. Martijn Heezen: ,,Een flinke puzzel, want je moet met heel veel zaken rekening houden zoals behoud van het groen en van de polders. Dat is best een uitdaging als je tegelijkertijd ook een deel van de regionale woningbouwopgave moet realiseren. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de belangen van grondeigenaren, omwonenden en natuurlijk de sportverenigingen. Maar als college zijn we van mening dat we met het plan dat er nu ligt zoveel mogelijke recht doen aan alle belangen die er spelen.”

Behandeling van het raadsvoorstel stond gepland voor april/mei, maar is door de coronacrisis uitgesteld tot na de zomervakantie.

Meer berichten