Logo deschakelalbrandswaard.nl

Nieuwe wethouders op hun post

ALBRANDSWAARD - De nieuwe wethouders Maret Rombout (EVA), Marco Goedknegt (VVD), Hans van der Graaff (PvdA) en Jacqueline de Leeuwe (NAP) zijn donderdag 26 november geïnstalleerd. De opengevallen plekken in de gemeenteraad, doordat Van der Graaff en De Leeuwe vertrokken, zijn opgevuld door Raymond van Praag en Adrie Kweekel.

Bij de stemming van de raad, die 21 stemmen telt, kreeg Goedknegt veertien stemmen. Drie stemmen gaven de voorkeur aan Martijn Heezen, één aan Vera Spruit en er waren drie blanco stemmen. Jacqueline de Leeuwe kreeg twaalf stemmen; van haar portefeuilles vonden zeven raadsleden dat Jan Backbier deze taak moest vervullen, één koos voor Richard Steger en er was één blanco stem. Hans van der Graaff kreeg dertien stemmen; voor zijn post stemden zes voor Mieke van Ginkel en twee blanco. Maret Rombout kreeg twaalf stemmen. Zeven stemmen gingen naar Johan van Wolfswinkel, één naar Thomas van der Knaap.
Thomas van der Knaap, fractievoorzitter van EVA en kartrekker in het vormen van de nieuwe coalitie, begon de avond met het voorlezen van het coalitieakkoord. Gerard Schuitemaker (CDA) noemde het 'opvallend' dat Goedknegt weer terug op zijn post is. ,,Was deze wethouder als collegelid niet medeschuldig aan de zaken die volgens de voormalige oppositiepartijen fout is gegaan?" Martijn Heezen (OPA) verweet de nieuwe coalitie te pronken met andermans veren. ,,,,Een motie die het initaitief was van OPA, CDA, CU en die verlaging van de afvalstoffen en rioolheffing inhield wordt uitbundig in de eigen coalitiedocument benoemd. Zonder daarbij de initiatiefnemers te vermelden. Dat is pronken met andermans veren." Van der Knaap erkende dat dit niet correct was.

Meer berichten