Groep zes van obs Portland zaait bloemen samen met wethouder Richard Polder.
Groep zes van obs Portland zaait bloemen samen met wethouder Richard Polder.

OBS Portland geeft de bijen toekomst

Algemeen

PORTLAND - Groep 6 van Obs Portland heeft dinsdag 26 maart onder toeziend oog van wethouder Richard Polder een strook grond nabij De Knip ingezaaid met wilde bloemen. 

Tijdens een project wereldoriëntatie, viel het de leerlingen op dat er in de wijk Portland nauwelijks bijvriendelijke gebieden zijn.  Er zijn te weinig bloemen waarmee de bijen zich kunnen voeden om zo de leefomgeving in stand te houden. Daar moest iets aan gebeuren, vond de groep. Onder toeziend oog en op aanmoediging van juf Anja Vermeulen zijn ze in actie gekomen en schreven ze de wethouder van de gemeente aan. Deze was direct enthousiast over de actie en meldde de leerlingen dat er zo snel mogelijk begonnen zou worden met het inzaaien van een stuk grond. Het belang van het behoud van de bijen was door de groep prima duidelijk gemaakt. 

Juf Anja is maar wat trots; “de kinderen waren voorafgaand aan het project niet helemaal op de hoogte van het nut van de bijen in onze natuur. Nadat dit ze duidelijk was geworden, werd er verontwaardigd opgemerkt dat er zo goed als geen bloemen te vinden zijn op de openbare stukken grond. Hoe mooi is het, dat er ook direct gereageerd werd door de gemeente”, reageert juf Anja enthousiast. “Dit stimuleert de kinderen enorm en weet je wat nu zo leuk is; de gemeente zal in de herfst bloembollen poten waardoor er volgend jaar ook in het vroege voorjaar al allerlei prachtige bloemen zullen opkomen en, belangrijker nog, prachtige bijen hun nuttige werk kunnen doen. Zo wint iedereen!” 

Advertenties uit de krant