Afbeelding

De druk op de parkeerplaatsen rondom De Kijvelanden is groot

Algemeen

POORTUGAAL - FPC De Kijvelanden heeft een Commissie van Omwonenden. De commissie behartigt de belangen van omwonenden, vervult een klankbordfunctie voor de directie van het FPC en verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de kliniek en de omwonenden. Vier keer per jaar hebben de commissie en de kliniek overleg. In maart bespraken ze een aantal onderwerpen. 

Vergunningsaanvraag uitbreiding FPC de Kijvelanden

Op donderdag 7 maart is een hoorzitting geweest waar ingediende bezwaren tegen de uitbreiding binnen de muren van het FPC aan de orde zijn gekomen. Twee omwonenden hebben daar toelichting gegeven op het bewaar. Er is op deze avond aangegeven dat er zorgen zijn over de verkeers- en parkeersituatie, maar niet over capaciteitsuitbreiding van de Kijvelanden. Alle betrokken partijen zijn nu in afwachting van de uitslag van de hoorzitting. 

Parkeersituatie

De druk op de parkeerplaatsen rondom FPC de Kijvelanden is groot. Dit wordt met name zichtbaar rondom de tijd dat er wisseling is van de diensten, dan is er immers voor de patiëntenafdelingen dubbele bezetting in huis. De directie is in overleg met de gemeente om te kijken naar mogelijkheden om de parkeerdruk te verminderen. 

Forensische zorg in de media

De afgelopen maanden is door de brancheorganisatie TBS Nederland een landelijke campagne gelanceerd ‘het gezicht van tbs’. In de vorm van persona’s (fictieve personen) wordt er gezicht gegeven aan tbs-patiënten. In de samenleving leeft het beeld van de moordlustige of verkrachtende tbs’er. Dat het beeld van tbs-patiënten genuanceerder is, ontgaat velen. Lees of beluister de verhalen via www.hetgezichtvantbs.nl. 

Advertenties uit de krant