Het Distripark.
Het Distripark.

De veiligheid in Albrandswaard

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Ruben Weijers diende namens de VVD tijdens de raadsvergadering van 26 februari een motie in. Deze motie betrof de veiligheid in Albrandswaard. ‘’Het aantal inbraken lijkt toe te nemen, het college heeft noodzaak gezien om samenscholingsverboden toe te passen in de centra van de dorpen, er lijkt geen verbetering in de veiligheid van het Distripark te komen. Albrandswaard trok de landelijke aandacht tijdens de jaarwisseling met de ongeregeldheden bij basisschool De Parel en de berichten over steekincidenten en andere ernstige geweldpleging”, somde Weijers op. ‘’Wij zouden graag in gesprek gaan over mogelijkheden en onmogelijkheden om als raad een beter beeld te krijgen welke randvoorwaarden kunnen helpen bij dit soort situaties in de toekomst. Wij zouden graag cijfers zien en met meerdere partijen zoals de politie rond de tafel gaan.”

De motie werd uiteindelijk ingetrokken nadat burgemeester Jolanda de Witte (portefeuillehouder veiligheid), toezegde dat er een dialoog in vrije vorm georganiseerd gaat worden, waarbij de raadsleden alle cijfers gepresenteerd krijgen en met elkaar en andere organisaties in gesprek kunnen over dit onderwerp.

Distripark

Op 5 februari is er  een brief binnengekomen bij de gemeente van omwonenden. Zij stellen dat zij vier maanden geleden gesprekken met de burgemeester hebben gevoerd waarin zij toegaf dat de klachten rondom het Distripark niet serieus genoeg waren genomen. Er werd afgesproken dat er gewerkt zou gaan worden aan een structurele oplossing. De omwonenden schrijven in deze brief dat er nog geen verbetering heeft plaats gevonden. ‘’Nog steeds gedurende avonden en weekenden overvolle parkeerplaatsen. Nog steeds houden chauffeurs zich op in en om de aangrenzende woonwijk, hetgeen het gevoel van onveiligheid doet toenemen. Nog steeds wordt de Groenedijk dagelijks ondergepoept…”

‘’….. Nog steeds overal smerigheid, chauffeurs laten in het bijzijn van wandelaars hun broek zakken en doen hun behoefte. En dan een college wat durft te stellen dat er sprake is van verbetering? Wij noemen dit disrespect richting de bewoners en wandelaars. Waarom geen doeltreffende actie, handhaven zoals afgesproken!”

In een raadsinformatiebrief van 13 februari is over het Distripark te lezen dat handhaving vanuit de gemeente en de partners de afgelopen maand acties hebben ondernomen. Er is een (wrak) scooter verwijderd aan de Groenedijk, er zijn twee autowrakken aan de Columbusstraat verwijderd, er is een onderzoek gestart naar de genomen verkeersbesluiten en bebording en daarnaast zijn de menselijke uitwerpselen verwijderd. Dit laatste zal maandelijks herhaald worden. Het Havenbedrijf geeft aan dat het verplaatsen van het wildrooster en het duurzaam dichtmaken van de slangenmuur voor eind maart 2024 zal zijn afgerond. Tot slot valt er te lezen dat er geen criminele activiteiten zoals prostitutie, illegale wapenhandel, verkoop van drugs, en vuurwerkverkoop gemeld bij de politie dan wel geconstateerd op en rond het Distripark.        

Advertenties uit de krant