Vernielde ruiten bij De Parel.
Vernielde ruiten bij De Parel.

Schadebedrag jaarwisseling 36.000 euro

Algemeen

ALBRANDSWAARD – De schades van de jaarwisseling 2023/2024 zijn in beeld gebracht. In totaal wordt de schade begroot op 36.000 euro. Dit bedrag is een voorlopige schating. Met name de schades aan de basisscholen zijn geschat en kunnen pas definitief worden gemaakt nadat de herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. 

In totaal is er ruim 15.000 euro aan schade van de gemeentelijke eigendommen geregistreerd. De grootste kostenpost betreft de vernielde afvalbakken. In totaal waren dat er twaalf. De kosten voor vervanging bedragen bijna 7500 euro. Ook zijn er verkeersborden vernield. In totaal 29 voor een bedrag van ruim 2600 euro. Tot slot is er een speeltoestel van 2214 euro vernield. In deze bedragen zijn geen manuren voor het vervangen van deze materialen meegenomen. Het bedrag voor de manuren wordt geschat op 3700 euro.

Basisschool De Parel heeft de schade aan en in school geschat op 17.000 euro. Er zijn o.a. vijftien ruiten, rookmelders, lampen, rolgordijnen, vensterbanken en kozijnen vernield. Ook is het dak vernield met een lekkage als gevolg. Basischool De Grote Reis en basisschool Het Lichtpunt hebben ook te maken gekregen met vernielingen. Het betreft gevels. Ruiten en schade als gevolg van een pleinbrandje. De kosten van dit herstel zijn nog niet ingeschat en zullen later dit jaar bekend worden.

Het schadebedrag in Poortugaal is het hoogst, namelijk 24.000 euro. Dit is te verklaren door de schade aan basisschool De Parel. In Rhoon zijn de kosten 5.663 euro en in Portland 6.336 euro. 

De totale schade is dit jaar aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Waar mogelijk wordt de schade op de daders verhaald. 

Advertenties uit de krant