Afbeelding
Foto:

16,3 miljoen krediet voor sportpark De Omloop

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Op de agenda van Beraad en Advies Ruimte stond maandagavond 4 december sportpark De Omloop. In het geadviseerde besluit wordt aan de raad gevraagd om een investeringskrediet van 16,3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Daarnaast verzoekt het college om af te mogen wijken van de maximale oppervlakte van het sportpark (12,5 ha) en in overleg met de verengingen, grondeigenaren en provincie tot inpassing van het sportpark kan komen binnen de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden. 

Er waren schriftelijke vragen gesteld door het CDA en door EVA die mondeling door de wethouder werden beantwoord. Marielle Vergouwe (EVA) vond het teleurstellend dat ze geen schriftelijke antwoorden had ontvangen en dus de vergadering niet met haar fractie had kunnen voorbereiden. ‘’De vragen zijn op 26 november al ingediend. Ik zou de antwoorden alsnog graag op papier ontvangen en deze willen bespreken met de fractie.” EVA stelde onder meer de vraag waarom er geen ‘onzekerheden’ zijn meegenomen in het voorstel. De verwervingskosten van de grond, de BTW-compensatieregeling en de bouwkosten waarmee gerekend is met de cijfers uit 2022/2023. 
Wethouder Mario Bianchi liet als antwoord op deze vragen weten dat er geen aanduidingen zijn dat de budgetten niet zouden kloppen. ‘’Het is een realistische raming. En mocht het toch anders uitpakken, dan zullen wij met dekkingsvoorstellen naar u terugkomen.”

Er wordt al vijftien jaar gesproken over sportpark De Omloop. Bianchi liet weten dat het tijd voor actie is. Hans Heukels (GL/PvdA) liet weten dat zijn partij het geen goede keuze vindt. En vooral een te dure keuze. Richard Steger (NAP) zei dat hij 41.000 euro per spelend lid veel te veel geld vindt. (De verenigingen tellen in totaal 500 leden). ‘’De locatie is niet de juiste en de investering voor de gemeente is veel te hoog.”

Eric van der Klooster (VVD) Kijkt er namens de partij positief tegen aan. ‘’Eindelijk weer een stapje verder”, zei hij. Ook Ton Vuik (LA) juicht het plan toe. Wel gaf hij nog aan dat hij moeite had met de geheime rapportages. ‘’We hebben het over een groot bedrag, ik zou daar meer openheid in willen zien.”
Wethouder Bianchi liet weten dat het niet verstandig is om een financiële rapportage openlijk te maken omdat zij de grond nog moeten verwerven en de aanbestedingen nog plaats moeten vinden. 

Het onderwerp komt als bespreekstuk terug in de raadsvergadering van 18 december.

Woningbouw De Omloop

ALBRANDSWAARD –  Het volgende verzoek van het college aan de raad Beraad en Advies Ruimte de grondexploitatie ‘woningbouwlocatie de Omloop’ te openen op basis van minimaal 300 woningen waarvan 100 sociaal. 

Alle fracties waren het met elkaar eens dat er snel gestart moet worden met de bouw van woningen. Dit onderwerp gaat dan ook als een hamerstuk naar de raadsvergadering van 18 december.

Advertenties uit de krant