Wethouder Mieke van Ginkel tijdens de vergadering Advies en Beraad.
Wethouder Mieke van Ginkel tijdens de vergadering Advies en Beraad. Foto:

Statushouders vestigen: ‘Niks doen is geen optie’

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Ook gemeente Albrandswaard moet dringend op zoek naar sociale huurwoningen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus die nog in een asielzoekerscentrum wonen. Het gaat om de huisvesting van statushouders, Oekraïners en het realiseren van doorstroomlocaties.

In 2023 moest de gemeente 61 statushouders huisvesten, maar heeft er slechts 34 kunnen plaatsen. Zij moeten nu nog 27 statushouders huisvesten. Voor het eerste half jaar in 2024 moeten ze nog eens 28 statushouders van een woning voorzien. 
Er moeten in 2024 ook 128 asielzoekers opgevangen worden en inmiddels zijn er 127 vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in Albrandswaard, maar hier zijn nog geen afspraken over gemaakt. 

Omdat er te weinig woningen vrij komen en er tot 2030 370 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd gaan worden – dit duurt te lang – moeten er nu andere oplossingen gevonden gaan worden. ‘’Niks doen is geen optie meer”, sprak wethouder Mieke van Ginkel van sociaal domein. ‘’Als wij zelf het voortouw niet nemen, wordt dit voor ons gedaan.”

Er werd tijdens de vergadering een presentatie gegeven door professor Jan Latten. Hij liet de gemeenteraad zien door middel van statistieken welke doelgroepen een sociale huurwoning nodig hebben, dat je niet zomaar verschillende groepen met elkaar kan mixen zonder daar ook capaciteit aan toe te voegen om alles in goede banen te lijden. Hij vertelde dat de woningnood alleen maar groter zal worden omdat er een er een explosieve groei is van het aantal inwoners. ‘’Woningcorporaties lopen achter de feiten aan omdat de prognosecijfers altijd te laag zijn.” Niet alleen komen er meer mensen bij, er wonen ook steeds vaker mensen alleen. Het aantal scheidingen neemt toe en mensen van boven de vijftig blijven daarna veelal alleen wonen. Ook jongeren gaan niet meer direct samenwonen, maar zoeken een woning voor zichzelf. 

Flexwoningen zouden onder andere een oplossing kunnen zijn. Maar de huidige kansrijke locaties stuiten op weerstand. ‘’Staan wij open voor particuliere initiatieven”, vroeg de wethouder aan de raad. Ook vroeg Van Ginkel of ze vast moeten houden aan de drie doelgroepen; statushouders, starters en ouderen? Of dat ze zich vol in zouden zetten voor statushouders. 

‘’Door de presentatie blijkt dat het niet verstandig is om de drie doelgroepen bij elkaar te zetten”, vervolgde Van Ginkel ‘’Het college zou graag zien dat we ons eerst inzetten voor de statushouders en daarna ons kunnen concentreren op de mogelijkheden om te bouwen voor starters en ouderen.”

In een later stadium zal er verder gesproken worden over dit onderwerp. 

De presentatie is hier terug te kijken:

https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-en-Advies-Welzijn-AW/2023/27-november/19:30/Migratie-en-opvang

Advertenties uit de krant