Wethouder Polder op de locatie waar de eventuele flexwoningen komen. Molenweg/Stationsstraat Rhoon.
Wethouder Polder op de locatie waar de eventuele flexwoningen komen. Molenweg/Stationsstraat Rhoon.

Onrust over locaties voor flexwoningen

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Op verzoek van Ton Vuik van Leefbaar Albrandswaard werd het onderwerp flexwoningen besproken in de commissievergadering van 18 september. Het woord werd gegeven aan vier insprekers en de tribune zat vol met bezorgde omwonenden. 

Drie insprekers spraken in over de locatie Molendijk/stationsstraat in Rhoon. Zorgen werden geuit over het distriepark dat erachter ligt. Volgens de inspreker is het een plek waar vaak overlast is. Hij noemde prostitutie, wapenhandel en stroperij. Daarnaast doen de vrachtwagenchauffeurs die daar illegaal verblijven – het terrein is in principe in het weekend en in de avonden gesloten – hun behoefte overal en lopen dronken door de wijk. Dit zou voor de kwetsbare groepen die in de flexwoningen komen, een aanzuigende werking hebben. Verschillende raadsleden vonden dat dit onderwerp apart behandeld dient te worden omdat het extra aandacht verdiend. De inspreker vertelde dat er twee jaar aandacht voor dit onderwerp wordt gevraagd, maar tot op heden zonder resultaat.

Anders insprekers uitten kritiek op de brief die zij van de gemeente ontvingen over de te bouwen flexwoningen. Het plan past niet in het bestemmingsplan van het gebied en de matrix die werd opgegeven was niet volledig. 

Ook werd er bezwaar geuit tegen de locatie Albrandswaardsedijk. De inspreker van deze locatie liet weten dat de omwonenden al genoeg invloed vanuit de wijk te verstouwen hebben door Antes, De Kijvelanden en het te bouwen ‘Hof van Portland’. Ze hebben 251 bezwaar-handtekeningen ontvangen. Dat komt neer op 71 procent van de huishoudens van de omwonenden.

‘’Vanuit het rijk is er dit jaar een taakstelling vastgesteld dat wij 51 statushouders moeten huisvesten. En voor 2024 wordt dit aantal verdubbeld”, liet wethouder Richard Polder weten. ‘’Deze mensen komen nu in de reguliere sociale woningen terecht. Daar ontstaat een probleem er komen minder woningen leeg als dat we moeten huisvesten. Het college wil niet dat er alleen flexwoningen worden gebouwd voor statushouders. We willen een combinatie. Dus voor starters, statushouders en andere woningzoekenden. En wat mij betreft voor zoveel mogelijk inwoners van Albrandswaard.”

Daarna las wethouder Polder een stukje voor uit de brief die het college van provincie Zuid-Holland ontving. “De provincie schrijft ons wanneer de gemeente de te nemen actie niet of onvoldoende heeft uitgevoerd, of niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, neemt de provincie een beslissing. Dit betekent dat de provincie een locatie aanwijst en de flexwoningen gaat plaatsen op kosten van de gemeente. En dat willen we voorkomen.” 

“Ik blijf graag met u in gesprek over de mogelijkheden”, vervolgt Polder. ‘’We laten deze locaties nog niet los, maar we gaan graag het gesprek aan. Dat heb ik beloofd en dat ga ik ook doen. Pas na alle onderzoeken volgt er een raadsvoorstel. En we hebben nog veel meer locaties nodig. Iedereen die mij een locatie kan aanreiken, is welkom.”

Het was onrustig op de volle tribune. Er werden regelmatig opmerkingen geroepen naar de wethouder.

Er werden veel vragen gesteld door de raadsleden. De volledige vergadering is terug te kijken en luisteren via albrandswaard.nl/vergaderingen.

Eerde sprak De Schakel met omwonenden. Lees dat verhaal hier. 

Een interview met wethouder Polder over dit onderwerp lees je hier.

Advertenties uit de krant