Afbeelding

Ervaren vrijwilligers Home-Start (h)erkennen gezinsstress

Algemeen

REGIO - Het succesvolle programma Home-Start bestaat 30 jaar in Nederland. In Rhoon en Poortugaal wordt Home-Start aangeboden vanaf 2012. In de loop der jaren zijn er al veel meer dan 100 gezinnen in die gemeenten ondersteund. 

Vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om gezinnen te ondersteunen en de inzet van Home-Start is harder nodig dan ooit. De samenleving verandert en stelt hoge eisen om mee te doen. Dit kan extra stress geven bij jonge ouders. Een vrijwilliger van Home-Start kan dan verlichting geven door het herkennen en erkennen van vragen en delen van ervaringen.

Alle ouders mogen bij Home-Start steun vragen bij ouderschap en opvoeding. Home-Start verbindt ouders met andere opvoeders die als vrijwilliger langskomen voor ‘een steuntje in de rug’. Ze hebben zelf ervaring met opvoeden en nemen hun ervaring mee om te delen. De vrijwilligers zijn hiervoor getraind, maken tijd, luisteren en haken in op wat ouders zelf vragen. Dit is een eenvoudige maar effectieve aanpak om ruimte te maken om zelf verder te gaan met je gezin. 

Het Home-Start programma is een officieel erkend en wetenschappelijk onderbouwd programma voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. 

In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt Home-Start uitgevoerd door CJG Rijnmond. 

Voor meer info zie www.home-start.nl, facebook: HomeStartBAR , instagram: homestart_bargemeenten 

Mailen of bellen naar de coördinator kan ook: Jeanette Dekker 

06-35124547;j.dekker@cjgrijnmond.nl

Advertenties uit de krant