Foto: Miladen Pikulic.
Foto: Miladen Pikulic.

Flexwoningen: tijdelijke oplossing voor woningtekort

Algemeen

Door Astrid Potuijt

ALBRANDSWAARD - ‘’Er is een enorme behoefte aan betaalbare woningen, dat geldt voor heel Nederland, zeker ook voor Albrandswaard.” Wethouder Richard Polder staat voor de grote opgave – hij noemt het een enorme uitdaging – om woningen te realiseren. Want de bouwplannen die er zijn, (denk aan de Omloop, het Antesterrein), nemen nog jaren in beslag.

‘’Als tijdelijke oplossing willen we flexwoningen plaatsen. Deze woningen kunnen vanaf het moment dat er akkoord wordt gegeven door de gemeenteraad na een half jaar opgeleverd worden. Dat komt omdat er minder vergunningen voor nodig zijn.” Er zitten ook nadelen aan, want de woningen zijn van tijdelijke aard voor de duur van tien jaar met een eventuele verlenging van vijf jaar. Daarna moeten de huizen weer weg of ze kunnen verplaatst worden naar een andere locatie.

‘’Je moet denken aan twee-laags woningen”, zegt Polder. ‘De woningen zien er tegenwoordig mooi uit. Het zijn doorgaans volwaardige, kleine, maar comfortabele huizen. Hoger dan twee lagen kan niet, want dan zou er geheid moeten worden.”

‘’Vanuit het rijk moeten wij dit jaar nog 61 (van de totaal 75)  statushouders in Albrandswaard vestigen. Daarnaast willen we woningen aanbieden aan starters en ouderen. Deze doelgroepen moeten vaak de gemeente verlaten omdat er geen woningen beschikbaar zijn. En dat is natuurlijk dramatisch. In ons raadsakkoord staat dat we ons daar hard voor willen maken en dat we oplossingen zoeken in andere woonvormen.”

Statushouders en de mensen die vanuit Oekraïne gevlucht zijn, wonen nu onder andere in de Schutskooijwijk en de Vogelbuurt ‘’Maar deze woningen worden binnen een jaar gesloopt en dan hebben we geen vervangende woonruimte.’’

Wat zou er gebeuren als er geen ruimte is voor de 61 statushouders die gemeente Albrandswaard moet plaatsen? Overigens niet te verwarren met asielzoekers. Statushouders mogen in Nederland blijven en hebben alle procedures doorlopen. ‘’Als we ze niet plaatsen, worden we gedwongen om alle huurwoningen die vrijkomen direct aan hen te geven en de gemeente moet dan woningen eventueel opkopen. Dat betekent dus dat we nog minder ruimte hebben voor de starters en ouderen in onze gemeente.”

Op dit moment zijn er twee locaties die geschikt zijn bevonden voor flexwoningen.‘’Het zou dan gaan om circa 50woningen aan de Stationsstraat en circa 50 tot 70 aan de Albrandswaardsedijk”, vertelt Polder. ‘’Er zijn veel reacties binnengekomen van omwonenden. Deze reacties gaan we ook beantwoorden, en we gaan in gesprek met de omwonenden. Ik snap heel goed dat mensen hiervan schrikken en dat willen we zo goed als mogelijk uitleggen.”

In september wordt er in de commissievergadering gesproken over de flexwoningen. Als alles volgens planning verloopt dan zijn tegen die tijd ook de onderzoeken naar de technische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid afgerond. Dan zou er eind van dit jaar een klap op gegeven kunnen worden door de Gemeenteraad en kan de bouw van de flexwoningen starten.

Advertenties uit de krant