Giel van Strien, Sandra Kok en Cees van der Griend op de locatie van de eventuele woningbouw.
Giel van Strien, Sandra Kok en Cees van der Griend op de locatie van de eventuele woningbouw.

Omwonenden niet blij met ‘vage’ plannen woningbouw

Algemeen

RHOON - De ‘plannen’ voor woningbouw aan de Stationsstraat/Molendijk in Rhoon hebben voor verbijstering en verbazing bij de omwonenden gezorgd. Bijna alle bewoners zijn naar de inloopbijeenkomsten op woensdagavond 28 juni geweest voor meer informatie, maar die bleef uit.

Tijdens de commissievergadering op 22 juni werd het plan gepresenteerd. Maar er kon nog niet gezegd worden om hoeveel woningen het gaat. Dat bleek bij de inloopbijeenkomst niet anders.

Giel van Strien is een bewoner aan de Molendijk en samen met Cees van der Griend, Sandra Kok en nog een aantal bewoners die anoniem willen blijven, spreken ze zich uit over de ‘plannen’.

‘’We zijn enorm overvallen met deze plannen, zeker ook omdat er niks concreets is. Hoe kunnen wij er iets van vinden, als er nog niets bekend is”, vraagt Van Strien zich af. ‘’In het bestemmingsplan staat dat er beperkte huizenbouw mogelijk is, grote groengebieden daartussen en grote waterpartijen. Wij zijn geïnteresseerd in hoe de gemeente dat gaan invullen. Wij zouden het logisch vinden als de gemeente met een uitgewerkt plan komt dat in het bestemmingsplan past. Dat zou de normale gang van zaken zijn.”

De omgevingsvisie 2040 die vorig jaar uitkwam, staat een idee dat precies in het bestemmingsplan past. De bewoners hebben zich daar toen ook positief over uitgesproken. 

‘’We vinden het heel raar dat er nu opeens een totaal ander plan is dat totaal niet strookt met het bestemmingsplan”, gaat Van Strien verder. ‘’Ons bezwaar is dat het historisch aangezicht van onder andere het kasteelbos totaal verdwijnt. Daarnaast wordt het een enorme belasting voor de omgeving. Een paar honderd woningen en al die mensen hebben een auto. De complete infrastructuur moet dan aangepast worden. En er is al een enorme geluidsoverlast op deze locatie.”

‘’Over de flexwoningen hebben we niks vernomen. Er waren vijf optie-locaties voor flexwoningen in Albrandswaard, de Albrandswaardsedijk en Stationsstraat zijn overgebleven. Maar daar is verder ook niks over bekend.”

In 2008 is er een soortgelijk plan gepresenteerd. Wethouder Richard Polder - toen raadslid voor NAP - heeft zich sterk gemaakt om dit plan tegen te houden. ‘’Polder sprak toen in de vergadering schande van zoveel brutaliteit van Zoeteman (de ontwikkelaar) en kwam op voor de rechten van de burgers in de gemeente. Ook hield hij een bevlogen betoog over de groeiende kloof tussen burgers en overheid en vooral de noodzaak om dit te voorkomen en tegen te gaan.”

Tot slot vinden de omwonenden het vreemd dat ze niet allemaal een brief van de gemeente hebben ontvangen. Bewoners van de Kleidijk kregen bijvoorbeeld geen brief met informatie. 

We vroegen wethouder Richard Polder om een reactie:

“Ik snap heel goed dat de omwonenden naar aanleiding van de bijeenkomsten op 28 juni veel vragen hebben, maar ook zorgen en bedenkingen. Ik vind het belangrijk om te weten wat er leeft en speelt bij onze inwoners. En belangrijk om de vragen die er zijn te beantwoorden, alleen heb ik helaas nog niet op alle vragen een antwoord. Dit heeft ermee te maken dat we in een vroeg stadium onze inwoners informeren over de plannen. We hebben er bewust voor gekozen om hen zo vroeg mogelijk te informeren en te betrekken bij het proces, zodat zij niet geconfronteerd worden met een volledig uitgewerkt plan. De inloopavondbijeenkomsten waren dan ook bedoeld om reacties op te halen. Deze reacties vormen een basis om verder het gesprek te voeren met de omwonenden. Inmiddels staat er een afspraak ingepland waarin we verder op de plannen en de ambities ingaan.

Voor de stationsstraat heeft de initiatiefnemer een plan ingediend. Vooruitlopend op dat plan is het de bedoeling om tijdelijke flexwoningen te plaatsen voor een mix van doelgroepen, Het gaat dan om circa 50 flexwoningen op de Stationsstraat.

Er is momenteel veel tekort aan betaalbare woonruimte, voor starters en ouderen. Maar ook voor het tijdelijk huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders. Daarom is ook in het collegeprogramma en in het raadsakkoord opgenomen dat we onderzoek gaan doen naar nieuwe bouwlocaties, en de mogelijkheid voor alternatieve en tijdelijke woonvormen, voor specifieke doelgroepen.”

Advertenties uit de krant