Villa Maya.
Villa Maya.

Nog geen besluit uitbreiding Villa Maja

Algemeen

RHOON - De plannen voor uitbreiding van Villa Maja aan de Rijsdijk zijn vooralsnog niet door de raad aangenomen. Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 mei gaven meerdere fracties aan dat de aanbeveling van het college, voor expansie van de luxueuze zorglocatie, meer onderbouwing en onderzoek behoeft.

In het marktinitiatief van de exploitatiehouder zou het volume van het aantal appartementen stijgen van 17 naar 22. Door deze uitbouw aan de westzijde van het pand, kan volgens wethouder Polder voldaan worden aan de verhoging van de zorgvraag. Ook noemde hij werkgelegenheid, de continuïteit van de zorgverlening en het feit dat er een wachtlijst is van 20 personen, als voordelen.

Ondanks draagvlak vanuit meerdere fracties waren er kritische kanttekeningen. Leefbaar Albrandswaard ziet meer in het toevoegen van meerdere, kleinere appartementen. Stemlokaal en GL/PvdA vragen zich af “of het bouwen van enkele appartementen voor welgestelden”, helpt met het terugdringen van de wachtlijsten in de zorg.

Eerdere initiatieven voor verruiming van de luxueuze zorgvilla werden in 2019 en 2022 om stedenbouwkundige redenen verworpen.

Advertenties uit de krant