Afbeelding

Twee kansrijke locaties voor realisatie tijdelijke huisvesting

Algemeen

ALBRANDSWAARD - Het college van burgemeester en wethouders ziet mogelijkheden voor het realiseren van tijdelijke huisvesting in Albrandswaard. Het gaat om twee kansrijke locaties: in de Stationsstraat, tussen de Molendijk en Intratuin, en een locatie aan de Albrandswaardsedijk, naast SV Poortugaal.

In het collegewerkprogramma 2022-2026 is opgenomen dat we streven naar een evenwichtige woningvoorraad gericht op starters en ouderen, maar ook naar het tijdelijk huisvesten van specifieke doelgroepen.

Ook Albrandswaard heeft, samen met alle gemeenten in Nederland, de opdracht vluchtelingen uit Oekraïne en vergunninghouders op te vangen. Deze opdracht zet extra druk op de behoefte aan huisvesting.

Tot aan 2030 heeft Nederland zo’n 900.000 woningen extra nodig om het woningtekort aan te pakken. Er moeten daarom meer betaalbare woningen komen voor verschillende doelgroepen.

Kansrijke locaties

In de afgelopen tijd heeft de gemeente verschillende locaties in Albrandswaard onderzocht. Vijf locaties zijn als kansrijk aangemerkt; twee locaties werken wij verder uit. Deze twee locaties zijn de Stationsstraat in Rhoon, tussen de Molendijk en Intratuin, en aan de Albrandswaardsedijk, naast SV Poortugaal. Voor de locatie aan de Stationsstraat geldt dat de kansen voor tijdelijke huisvesting vooruitlopen op een mogelijke ontwikkeling voor definitieve woningbouw.

Op de locatie Stationsstraat gaat het om circa 50 tijdelijke woningen, en op de locatie Albrandswaardsedijk tussen de 55 en 75 tijdelijke woningen.

Over het exacte aantal tijdelijke woningen, de planning, de grootte en meer details van beide locaties kan op dit moment nog niets worden gezegd.

De komende periode wordt gebruikt om ideeën verder uit te werken en te onderzoeken. De verwachting is om eind juni twee separate inloopbijeenkomsten voor omwonenden te organiseren over de beide locaties.

Advertenties uit de krant